Αφιερώστε 3 λεπτά για να συμπληρώσετε ένα online ερωτηματολόγιο για τις δεξιότητες soft skills

 

Αφιερώστε 3 λεπτά για να συμπληρώσετε ένα online ερωτηματολόγιο για τις δεξιότητες soft skills

 

 

Στα πλαίσια του έργου iPEN (Innovative Photonics Education in Nanotechnology), το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών σας ζητά να αφιερώσετε 3 λεπτά για να συμπληρώσετε ένα σημαντικό και πρωτότυπο ερωτηματολόγιο σχετικά με τις δεξιότητες soft skills.
 

Κατά τη διαδικασία εύρεσης εργασίας και στη διάρκεια της συνέντευξης, οι εργοδότες αναζητούν εργαζομένους με δύο ομάδες δεξιοτήτων: hard skills και soft skills.
Ποια η διαφορά μεταξύ αυτών των τύπων δεξιοτήτων;
Οι Hard Skills διδάσκονται ή είναι σύνολα δεξιοτήτων που μπορούν εύκολα να ποσοτικοποιηθούν. Έτσι μαθαίνουμε hard skills στο πανεπιστήμιο, στα αμφιθέατρα, στα εργαστήρια, μέσω βιβλίων ή άλλου εκπαιδευτικού υλικού, και μέσω της εργασίας. Χαρακτηριστικά παραδείγματα hard skills είναι: η γνώση ξένων γλωσσών, το πτυχίο, ο μεταπτυχιακός τίτλος, ένα πιστοποιητικό επιμόρφωσης, ο προγραμματισμός υπολογιστών, η ταχύτητα πληκτρολόγησης, η γνώση της λειτουργίας μηχανημάτων, κοκ.
Από την άλλη πλευρά οι Soft Skills είναι υποκειμενικές δεξιότητες που είναι πολύ δύσκολο να ποσοτικοποιηθούν. Είναι γνωστές ως διαπροσωπικές δεξιότητες και σχετίζονται με τον τρόπο που συνδεόμαστε και αλληλεπιδρούμε με άλλους ανθρώπους. Είναι κοινωνικές, επικοινωνιακές, συναισθηματικές, νοητικές δεξιότητες που επιτρέπουν στα άτομα να συνεργάζονται και να επιτυγχάνουν τους στόχους τους σε συνδυασμό με τις Hard Skills.
Το αγγλικό λεξικό Collins ορίζει τον όρο "Soft Skills" ως "τις επιθυμητές ιδιότητες για ορισμένες μορφές απασχόλησης, που δεν εξαρτώνται από την αποκτηθείσα γνώση, αλλά περιλαμβάνουν την κοινή λογική, την ικανότητα αντιμετώπισης των ανθρώπων και μια θετική ευέλικτη στάση".
Following is a "top ten" list of soft skills compiled by Eastern Kentucky University from executive listings:

  • Communication – oral speaking capability, written, presenting, listening.
  • Courtesy – manners, etiquette, business etiquette, gracious, says please and thank you, respectful.
  • Flexibility – adaptability, willing to change, lifelong learner, accepts new things, adjusts, teachable.
  • Integrity – honest, ethical, high morals, has personal values, does what’s right.
  • Interpersonal skills – nice, personable, sense of humor, friendly, nurturing, empathetic, has self-control, patient, sociability, warmth, social skills.
  • Positive attitude – optimistic, enthusiastic, encouraging, happy, confident.
  • Professionalism – businesslike, well-dressed, appearance, poised.
  • Responsibility – accountable, reliable, gets the job done, resourceful, self-disciplined, wants to do well, conscientious, common sense.
  • Teamwork – cooperative, gets along with others, agreeable, supportive, helpful, collaborative.
  • Work ethic – hard working, willing to work, loyal, initiative, self-motivated, on time, good attendance.
Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Απρίλιος 20, 2018 - 17:15

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.
 

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Παρατάθηκαν έως 21-10-2018 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Websites: https://www.teicrete.gr/ee/ και https://ee.chania.teicrete.gr

Facebook: https://www.facebook.com/ee.chania.teicrete.gr/

Γραμματεία
Ελένη Ζυμβραγού, Υπεύθυνη Γραμματείας
Τηλ: 28210 23006
Email: zema@chania.teicrete.gr
 
Πρόεδρος
Αντώνιος Κωνσταντάρας, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@chania.teicrete.gr