Διαδικασία εγγραφών φοιτητών 3ου, 5ου, 7ου και ανωτέρων εξαμήνων στις εργαστηριακές ομάδες μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-18

 

Διαδικασία εγγραφών φοιτητών 3ου, 5ου, 7ου και ανωτέρων εξαμήνων
στις εργαστηριακές ομάδες μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-18

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, όπως εγκρίθηκε από την 163/24-8-2017 Σύγκλητο του ΤΕΙ Κρήτης,
 • ότι όλα τα μαθήματα (θεωρητικά και εργαστηριακά) ξεκινούν κανονικά τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017,
 • ότι η πρώτη εβδομάδα μαθημάτων θα πρέπει να είναι εβδομάδα προσαρμογής στο νέο πρόγραμμα σπουδών, προκειμένου οι φοιτητές να ενημερωθούν πλήρως για το νέο πρόγραμμα σπουδών και τις αντιστοιχίσεις των μαθημάτων του,
οι εγγραφές των φοιτητών 3ου, 5ου, 7ου και ανωτέρων εξαμήνων σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2017-18 θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της 1ης εβδομάδας μαθημάτων 2 - 6 Οκτ 2017 σε μια και μόνο φάση με την οριστική εγγραφή τους σε εργαστηριακές ομάδες μέσω υποχρεωτικής παρουσίας στο 1ο εργαστηριακό μάθημα και την ταυτόχρονη εγγραφή τους μέσω eclass.
Πιο συγκεκριμένα:
 1. Οι φοιτητές 3ου, 5ου, 7ου και ανωτέρων εξαμήνων που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε εργαστηριακό μάθημα, θα πρέπει απαραίτητα, μέσα στο διάστημα 2 - 6 Οκτ 2017, να εγγραφούν σε κάποιο από τα εργαστηριακά τμήματα αυτού του μαθήματος: (α) με την υποχρεωτική παρουσία τους στο 1ο εργαστηριακό μάθημα της 1ης εβδομάδας και την σχετική συνεννόηση με τον διδάσκοντα, αλλά και (β) μέσω eclass στις εργαστηριακές ομάδες που οι διδάσκοντες και οι υπεύθυνοι κάθε εργαστηριακού μαθήματος θα δημιουργήσουν για το χειμερινό εξάμηνο 2017-18.
 2. Υπογραμμίζεται η υποχρέωση εγγραφής σε εργαστηριακό τμήμα μέσω της υποχρεωτικής παρουσίας στο 1ο εργαστηριακό μάθημα της 1ης εβδομάδας 2 - 6 Οκτ 2017, σύμφωνα με το αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.
 3. Σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα θα υπάρχουν διαφορετικές ομάδες για όσους παρακολουθούν το εργαστήριο πρώτη φορά και διαφορετικές για όσους το έχουν παρακολουθήσει ξανά χωρίς επιτυχία.
 4. Οι φοιτητές που ΔΕΝ θα εγγραφούν σε κάποιο εργαστηριακό τμήμα ενός μαθήματος, πραγματοποιώντας υποχρεωτική παρουσία σε αυτό, στη διάρκεια της 1ης εβδομάδας μαθημάτων 2 - 6 Οκτ 2017, ΔΕΝ θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν στη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.
 5. Ο αριθμός των τμημάτων που τελικά θα δημιουργηθούν για κάθε εργαστηριακό μάθημα θα εξαρτηθεί από το πλήθος των φοιτητών που έως το τέλος της 1ης εβδομάδας μαθημάτων θα έχει εγγραφεί σε αυτό, έχοντας ακολουθήσει την υποχρεωτική διαδικασία που περιγράφηκε προηγούμενα.
 6. Σε όλα τα μαθήματα η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Όμως ειδικά στα εργαστηριακά μαθήματα ΔΕΝ επιτρέπονται περισσότερες από 2 απουσίες στη διάρκεια του εξαμήνου, και αυτές μόνο για σοβαρό λόγο. Μη πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων παρουσιών σε ένα εργαστηριακό μάθημα, ισοδυναμεί με εγκατάλειψη του μαθήματος, γεγονός που αυτόματα προκαλεί τις συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω.
 7. Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης, οι φοιτητές, που καταλαμβάνουν θέση σε εργαστηριακή ομάδα ενός μαθήματος αλλά εγκαταλείπουν το μάθημα (ή κάνουν περισσότερες από δύο απουσίες σε αυτό), ΔΕΝ θα έχουν τη δυνατότητα να το ξαναδηλώσουν και να το ξαναπαρακολουθήσουν, παρά μόνο μετά από 2 ακαδημαϊκά έτη, καθώς το μηχανογραφικό σύστημα της γραμματείας θα κλειδώνει τη δυνατότητα νέας δήλωσης αυτού του μαθήματος.
 8. Οι φοιτητές που δεν θα καταφέρουν να περάσουν ένα εργαστηριακό μάθημα, αν και θα το έχουν παρακολουθήσει (έχοντας το πολύ έως 2 δικαιολογημένες απουσίες στη διάρκεια του εξαμήνου), οφείλουν να το ξαναδηλώσουν στην ανανέωση εγγραφής τους την επόμενη χρονιά και να συμμετέχουν μόνο στην αντίστοιχη τελική εξέταση, χωρίς να χρειάζεται να το ξαναπαρακολουθήσουν.
 9. Με βάση τα παραπάνω, είναι εξαιρετικά σημαντικό κάθε φοιτητής να εγγράφεται και να καταλαμβάνει θέση ΜΟΝΟ σε εκείνα τα εργαστήρια που τελικά θα παρακολουθήσει μέχρι το τέλος τους. Διαφορετικά θα έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα.

 

 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Σεπτέμβριος 29, 2017 - 13:45

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.
 

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Ηλεκτρονικά υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Websites: https://www.teicrete.gr/ee/ και https://ee.chania.teicrete.gr

Facebook: https://www.facebook.com/ee.chania.teicrete.gr/

Γραμματεία
Ελένη Ζυμβραγού, Υπεύθυνη Γραμματείας
Τηλ: 28210 23006
Email: zema@chania.teicrete.gr
 
Πρόεδρος
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059
Email: ivardia@chania.teicrete.gr