Ενημερωθείτε για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών

 

Ενημερωθείτε για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης

 

 

Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Νέο Πρόγραμμα Σπουδών
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2017, 16.00-18.00, Αίθουσα 8

 

Το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών εφαρμόστηκε από το ακαδ. έτος 2002-03 έως και το ακαδ. έτος 2016-17, δοκιμάστηκε στην πράξη για 15 χρόνια, και αξιολογήθηκε θετικά τόσο από την αγορά εργασίας και τους αποφοίτους, όσο και από την Επιτροπή Εξωτερικής Αξιολόγησης κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εξωτερικής αξιολόγησης του Τμήματος (11-15/6/2012).
Χαρακτηριστικά, στη σελίδα 7 της External Evaluation Report (Version 2, 18-7-2012) αναφέρεται «The objectives of the curriculum are typical and compare well with other curricula worldwide. The curriculum covers all aspects of electronics taught in similar departments worldwide.», και στη συνέχεια «Yes, the curriculum is in line with the objectives and the graduates appear to be successful in their careers. It is very rich in technical content.», ενώ στην επόμενη σελίδα σημειώνεται ότι «The department has an excellent curriculum aimed at generating excellent engineers. The curriculum covers all essential topics. These include: basic math and physics preparation, circuits, electronic devices, power electronics, digital electronics, optoelectronics, electromagnetic and wireless technologies, controls & systems, signal processing, measurement techniques, modern computer programming techniques, microprocessors and microcontrollers, sensors and biotechnologies, power transmission and generation, applications & electronic systems (TV, communication devices), and networks; In addition, during the 6th & 7th semesters the curriculum allows for 2 specializations: (1) control systems and information technologies [digital systems, computer networks, distributed systems & parallel processing, power electronics, signal processing applications/imaging, control networks with applications, smart control systems, organic electronics, mechatronics, multimedia devices, robotics, cost issues & societal integration issues], (2) Telecommunications [radio, radar, wireless/mobile/satellite communications, optical electronics, networks & biosensors].».
Ωστόσο, αν και επιτυχημένο, ένα πρόγραμμα σπουδών τεχνολογιών αιχμής οφείλει να επικαιροποιείται συνεχώς, προκειμένου να παρακολουθεί τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και να ανταποκρίνεται με επάρκεια στις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Γι’ αυτό το λόγο το περιεχόμενο όλων των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών προσαρμοζόταν συστηματικά από χρόνο σε χρόνο, και από το ακαδ. έτος 2011-12 είχε γίνει πλέον φανερή η ανάγκη για την πραγματοποίηση συγκεκριμένων αλλαγών, όπως:

 • η μετονομασία μαθημάτων (ώστε το όνομα τους να ανταποκρίνεται καλύτερα στο περιεχόμενο τους),
 • η μετακίνηση μαθημάτων μεταξύ εξαμήνων (ώστε να υπάρχει καλύτερη κατανομή διδακτικών υποχρεώσεων και καλύτερη ροή μαθημάτων μεταξύ χειμερινών και εαρινών εξαμήνων),
 • η προσθήκη κάποιων νέων μαθημάτων επιλογής (ώστε οι απόφοιτοι να ανταποκρίνονται καλύτερα στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία),
 • η αντικατάσταση των δύο κατευθύνσεων επιλογής (με συγκεκριμένα μαθήματα σε καθεμιά) από αρκετές ομάδες ομοειδών μαθημάτων επιλογής, και
 • η επιλογή μαθημάτων ειδίκευσης (από τους φοιτητές) μέσα από αρκετές ομάδες ομοειδών μαθημάτων.

Μετά πάρα πολλές συνεδριάσεις της Συνέλευσης του Τμήματος, οι προηγούμενες αλλαγές ωρίμασαν και με βάση αυτές η 27/20-6-2017 Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης και η 111/13-7-2017 Συνέλευση του Τμήματος διαμόρφωσαν το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος στην τελική του μορφή.
Το νέο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εγκρίθηκε από την 163/24-8-2017 Σύγκλητο του ΤΕΙ Κρήτης, προκειμένου να εφαρμοστεί πλήρως από το ακαδ. έτος 2017-18.

 

Αναλυτική Παρουσίαση του Νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος

Το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος αναμένεται να ενισχύσει τις προπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα και να βοηθήσει τους αποφοίτους να ανταποκριθούν πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας και της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας.
Το νέο πρόγραμμα σπουδών, συγκρινόμενο με το προηγούμενο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τις εξής αλλαγές:

 • επικαιροποίηση των περιγραμμάτων όλων των μαθημάτων,
 • απλές μετονομασίες των περισσότερων μαθημάτων,
 • αλλαγές στο εξάμηνο διδασκαλίας 20 μαθημάτων,
 • μεταβολές στις ώρες διδασκαλίας αρκετών μαθημάτων,
 • κατάργηση 3 μαθημάτων,
 • κατάτμηση 1 μαθήματος,
 • προσθήκη προαπαιτούμενων σε 3 μαθήματα (σύμφωνα και με τις υποδείξεις των εξωτερικών αξιολογητών),
 • προσθήκη 9 νέων μαθημάτων (ποσοστό 16% σε σύνολο 56 προσφερόμενων μαθημάτων), και
 • αλλαγή στη διαδικασία επιλογής μαθημάτων (όχι με επιλογή 1 από 2 κατευθύνσεις, αλλά με επιλογή 11 μαθημάτων από 9 διαφορετικές ομάδες με 24 συνολικά προσφερόμενα μαθήματα),

σημειώνοντας ιδιαίτερα:

 • ότι ο αλγόριθμος που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό του φόρτου εργασίας και των αντίστοιχων μονάδων ECTS βασίζεται στα διεθνή πρότυπα και τις σχετικές οδηγίες,
 • ότι η κατάργηση του διαχωρισμού της θεωρίας και του εργαστηρίου για όλα τα μαθήματα, σύμφωνα και με τις υποδείξεις των εξωτερικών αξιολογητών, είναι αναγκαία, και
 • ότι κάθε μάθημα πρέπει να αποτελεί ενιαίο σύνολο που περιλαμβάνει αρμονικά τη θεωρητική διδασκαλία, τις ασκήσεις και το εργαστηριακό μέρος του.

 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τρίτη, Σεπτέμβριος 26, 2017 - 12:00

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.
 

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Ηλεκτρονικά υποβάλλονται οι αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Websites: https://www.teicrete.gr/ee/ και https://ee.chania.teicrete.gr

Facebook: https://www.facebook.com/ee.chania.teicrete.gr/

Γραμματεία
Ελένη Ζυμβραγού, Υπεύθυνη Γραμματείας
Τηλ: 28210 23006
Email: zema@chania.teicrete.gr
 
Πρόεδρος
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059
Email: ivardia@chania.teicrete.gr