Κάλεσμα Τμήματος στους φοιτητές του για να πλαισιώσουν μαζικά τις διαλέξεις της 5ης Εβδομάδας Erasmus

 

Κάλεσμα Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης στους φοιτητές του
για να πλαισιώσουν μαζικά τις διαλέξεις
της 5ης Εβδομάδας Erasmus "Modern Topics in Electronics & Applications"

 


 
 
Πρόγραμμα 5ης Εβδομάδας Erasmus "Modern Topics in Electronics and Applications" (21-26 Μαίου 2018)
 

Οι φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης καλούνται να συμμετέχουν στις εργασίες της 5ης Εβδομάδας Erasmus+ του Τμήματος, παρακολουθώντας στη διάρκεια της ερχόμενης Δευτέρας 21/5, της Τρίτης 22/5, της Τετάρτης 23/5 και της Παρασκευής 25/5 της Εβδομάδας Erasmus (21-26/5/2018) τις εξής διαλέξεις:

 1. Δευτέρα 09.00-11.00: Αίθουσα 8 ή Αίθουσα 12 ή Αίθουσα 13 ή Εργαστήριο 1 (επιλέξτε 1 από 4 δυνατότητες),
 2. Δευτέρα 11.30-13.00: Αίθουσα 8 ή Αίθουσα 12 ή Αίθουσα 13 ή Εργαστήριο 1 (επιλέξτε 1 από 4 δυνατότητες),
 3. Δευτέρα 15.00-17.00: Αίθουσα 8 ή Αίθουσα 12 ή Αίθουσα 13 (επιλέξτε 1 από 3 δυνατότητες),
 4. Τρίτη 09.00-11.00: Αίθουσα 8 ή Αίθουσα 12 ή Αίθουσα 13 (επιλέξτε 1 από 3 δυνατότητες),
 5. Τρίτη 11.30-13.30: Αίθουσα 8 ή Αίθουσα 12 ή Αίθουσα 13 ή Εργαστήριο 1 (επιλέξτε 1 από 4 δυνατότητες),
 6. Τρίτη 15.00-17.00: Αίθουσα 12 ή Αίθουσα 13 ή Εργαστήριο 1 (επιλέξτε 1 από 3 δυνατότητες),
 7. Τετάρτη 09.00-11.00: Αίθουσα 8 ή Αίθουσα 12 ή Αίθουσα 13 (επιλέξτε 1 από 3 δυνατότητες),
 8. Τετάρτη 11.30-13.00: Αίθουσα 8 ή Αίθουσα 12 ή Αίθουσα 13 ή Εργαστήριο 1 (επιλέξτε 1 από 4 δυνατότητες),
 9. Τετάρτη 15.00-17.00: Αίθουσα 8 ή Αίθουσα 12 ή Αίθουσα 13 ή Εργαστήριο 1 (επιλέξτε 1 από 4 δυνατότητες),
 10. Τετάρτη 17.30-19.30: Αίθουσα 8 ή Αίθουσα 12 ή Αίθουσα 13 ή Εργαστήριο 1 (επιλέξτε 1 από 4 δυνατότητες),
 11. Παρασκευή 09.00-11.00: Αμφιθέατρο (μόνο 1 δυνατότητα),
 12. Παρασκευή 11.30-14.00: Αμφιθέατρο (μόνο 1 δυνατότητα), και
 13. Παρασκευή 19.00-22.00: ΚΑΜ (μόνο 1 δυνατότητα).

Πλήρης παρακολούθηση της Εβδομάδας Erasmus σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει να αφιερώσουν 7 - 13 από τα παραπάνω 13 δίωρα, σύμφωνα με το πρόγραμμα

Οι φοιτητές του Τμήματος πρέπει να είναι παρόντες στις αίθουσες των διαλέξεων. Τα κατάμεστα ακροατήρια είναι πολύ ζωτικής σημασίας τόσο για την επιτυχία της Εβδομάδας, όσο και για την εντύπωση που θα αποκομίσουν για το Τμήμα οι φιλοξενούμενοι μας.

Κίνητρα συμμετοχής για τους φοιτητές που θα παρακολουθήσουν συστηματικά την Εβδομάδα Erasmus+, κάνοντας συνολικά 7 - 13 δίωρες παρουσίες (σε κάποιο από τα παράλληλα Sessions κάθε φορά), είναι:

 1. η κατοχύρωση στην αναλυτική τους βαθμολογία (χωρίς κάποια άλλη εξέταση) του προαιρετικού μαθήματος "5th Erasmus Week on Modern Topics in Electronics & Applications" (με 2 πιστωτικές μονάδες), και
 2. η παραλαβή σχετικής ονομαστικής βεβαίωσης συμμετοχής στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα.

Σημειώνεται ότι σε κάθε αίθουσα θα υπάρχει παρουσιολόγιο, το οποίο θα υπογράφεται από τους παρόντες φοιτητές, προκειμένου να πιστοποιείται η συμμετοχή τους.

Σημειώνεται ότι η 5η Εβδομάδα Erasmus+ γίνεται στο πλαίσιο των δράσεων εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των σπουδών του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών.

Επιπλέον των διαλέξεων που θα δώσουν, οι επισκέπτες καθηγητές θα παρουσιάσουν τα ιδρύματα τους και θα συναντήσουν τους φοιτητές του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, συζητώντας μαζί τους για πιθανές θέσεις πρακτικής άσκησης ή/και απασχόλησης στα Ιδρύματα τους.

 

 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Σάββατο, Μάιος 19, 2018 - 02:15

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Έως 10-10-2019 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών
Σχολή Μηχανικών
Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Websites: https://www.teicrete.gr/ee/ και https://ee.chania.teicrete.gr

Facebook: https://www.facebook.com/ee.chania.teicrete.gr/

Γραμματεία
Ελένη Ζυμβραγού, Υπεύθυνη Γραμματείας
Τηλ: 28210 23006
Email: zema@chania.teicrete.gr

Καλλιόπη Γκατζούνη, Γραμματέας
Τηλ: 28210 23008
Email: kalliopi@chania.teicrete.gr

Πρόεδρος
Αντώνιος Κωνσταντάρας, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@chania.teicrete.gr

Διευθυντής ΠΜΣ
Ιωάννης Βαρδιάμπασης, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23059, 23029
Email: ivardia@staff.teicrete.gr