Νέα (τριφασική) διαδικασία εγγραφών όλων των φοιτητών στις εργαστηριακές ομάδες μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-18

 

Νέα (τριφασική) διαδικασία εγγραφών όλων των φοιτητών στις εργαστηριακές ομάδες μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2017-18
 

 

Η Συνέλευση 123/12-2-2018 του Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες της Διοίκησης και ότι όλα τα μαθήματα (θεωρητικά και εργαστηριακά) ξεκινούν κανονικά την Τρίτη 20 Φεβρουαρίου 2018, αποφάσισε ότι:
Οι εγγραφές των φοιτητών σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα εαρινού εξαμήνου 2017-18 θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά στις ακόλουθες 3 φάσεις:
Φάση Α: προεγγραφή μέσω eclass στο διάστημα 13 - 19 Φεβ 2018,
Φάση Β: εγγραφή μέσω υποχρεωτικής παρουσίας στο 1ο εργαστηριακό μάθημα της 1ης εβδομάδας μαθημάτων 20 - 26 Φεβ 2018,  αλλά και
Φάση Γ: οριστική εγγραφή σε συγκεκριμένη εργαστηριακή ομάδα κάθε εργαστηριακού μαθήματος, κατά τη διαδικασία της ηλεκτρονικής δήλωσης μαθημάτων (https://student.teicrete.gr) στη διάρκεια της 2ης εβδομάδας μαθημάτων 27 Φεβ - 4 Μαρ 2018.
Σημειώνεται ότι φέτος για πρώτη φορά, στο ηλεκτρονικό σύστημα της γραμματείας (https://student.teicrete.gr), θα υπάρχουν για κάθε εργαστηριακό μάθημα και οι αντίστοιχες ομάδες του ωρολόγιου προγράμματος.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε εργαστηριακό μάθημα, θα πρέπει απαραίτητα, μέσα στο διάστημα 13 - 19 Φεβ 2018, να προεγγραφούν σε κάποιο από τα εργαστηριακά τμήματα αυτού του μαθήματος μέσω eclass. Οι διδάσκοντες και οι υπεύθυνοι κάθε εργαστηριακού μαθήματος θα φροντίσουν να έχουν δημιουργήσει τις νέες εργαστηριακές ομάδες για το εαρινό εξάμηνο 2017-18. (Σε περίπτωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας, πρέπει να γίνει επικοινωνία με τον αντίστοιχο υπεύθυνο καθηγητή).
 2. Σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα θα υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσα σε όσους παρακολουθούν το εργαστήριο πρώτη φορά και όσους το έχουν παρακολουθήσει ξανά χωρίς επιτυχία.
 3. Ωστόσο για να οριστικοποιηθεί η εγγραφή οποιουδήποτε σε ένα εργαστηριακό τμήμα, θα πρέπει κάθε φοιτητής υποχρεωτικά:
 4. Αφενός να παρουσιαστεί στο 1ο εργαστηριακό μάθημα της 1ης εβδομάδας 20 - 26 Φεβ 2018 και να συνεννοηθεί σχετικά με τον διδάσκοντα, και
 5. Αφετέρου, κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ηλεκτρονικής ανανέωσης εγγραφής και δήλωσης μαθημάτων εαρινού εξαμήνου (της 2ης εβδομάδας 27 Φεβ - 4 Μαρ 2018) (https://student.teicrete.gr), να δηλώσει σε κάθε εργαστηριακό μάθημα τη συγκεκριμένη εργαστηριακή ομάδα στην οποία έχει ενταχθεί (σημειώνεται ότι φέτος για πρώτη φορά, στο ηλεκτρονικό σύστημα της γραμματείας, θα υπάρχουν και ομάδες για κάθε εργαστηριακό μάθημα).
 6. Οι φοιτητές που ΔΕΝ θα οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους σε κάποιο εργαστηριακό τμήμα ενός μαθήματος, μέσω (Α) της υποχρεωτικής παρουσίας σε αυτό, στη διάρκεια της 1ης εβδομάδας 20 - 26 Φεβ 2018, και (Β) της ηλεκτρονικής δήλωσης εργαστηριακού μαθήματος και ομάδας, στη διάρκεια της 2ης εβδομάδας 27 Φεβ - 4 Μαρ 2018, ΔΕΝ θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν στη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου.
 7. Ο αριθμός των τμημάτων που τελικά θα δημιουργηθούν για κάθε εργαστηριακό μάθημα θα εξαρτηθεί από το πλήθος των φοιτητών που έως το τέλος της 1ης εβδομάδας μαθημάτων θα έχει εγγραφεί σε αυτό, έχοντας ακολουθήσει την υποχρεωτική διαδικασία που περιγράφηκε προηγούμενα.
 8. Σε όλα τα μαθήματα η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Όμως ειδικά στα εργαστηριακά μαθήματα ΔΕΝ επιτρέπονται περισσότερες από 2 απουσίες στη διάρκεια του εξαμήνου, και αυτές μόνο για σοβαρό λόγο. Μη πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων παρουσιών σε ένα εργαστηριακό μάθημα, ισοδυναμεί με εγκατάλειψη του μαθήματος, γεγονός που αυτόματα προκαλεί τις συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω.
 9. Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης, οι φοιτητές, που καταλαμβάνουν θέση σε εργαστηριακή ομάδα ενός μαθήματος αλλά εγκαταλείπουν το μάθημα (ή κάνουν περισσότερες από δύο απουσίες σε αυτό), ΔΕΝ θα έχουν τη δυνατότητα να το ξαναδηλώσουν και να το ξαναπαρακολουθήσουν, παρά μόνο μετά από 2 ακαδημαϊκά έτη, καθώς το μηχανογραφικό σύστημα της γραμματείας θα κλειδώνει τη δυνατότητα νέας δήλωσης αυτού του μαθήματος.
 10. Οι φοιτητές που δεν θα καταφέρουν να περάσουν ένα εργαστηριακό μάθημα, αν και θα το έχουν παρακολουθήσει (έχοντας το πολύ έως 2 δικαιολογημένες απουσίες στη διάρκεια του εξαμήνου), οφείλουν να το ξαναδηλώσουν στην ανανέωση εγγραφής τους την επόμενη χρονιά και να συμμετέχουν μόνο στην αντίστοιχη τελική εξέταση, χωρίς να χρειάζεται να το ξαναπαρακολουθήσουν.
 11. Με βάση τα παραπάνω, είναι εξαιρετικά σημαντικό κάθε φοιτητής να δηλώνει και να καταλαμβάνει θέση ΜΟΝΟ σε εκείνα τα εργαστήρια που τελικά θα παρακολουθήσει μέχρι το τέλος τους. Διαφορετικά δημιουργεί πολύ σημαντικό πρόβλημα στο τμήμα και στον εαυτό του.
 12. Η απόφαση αυτή αναρτάται στον ιστότοπο https://www.teicrete.gr/ee/ και στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του Τμήματος, ώστε να κοινοποιηθεί στους φοιτητές για τις σχετικές έγκαιρες ενέργειες τους.
 
Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Παρασκευή, Φεβρουάριος 16, 2018 - 12:00

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.
 

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Παρατάθηκαν έως 21-10-2018 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Websites: https://www.teicrete.gr/ee/ και https://ee.chania.teicrete.gr

Facebook: https://www.facebook.com/ee.chania.teicrete.gr/ 
(Υπεύθυνος Δρ. Ι. Βαρδιάμπασης)

Γραμματεία
Ελένη Ζυμβραγού, Υπεύθυνη Γραμματείας
Τηλ: 28210 23006
Email: zema@chania.teicrete.gr
 
Πρόεδρος
Αντώνιος Κωνσταντάρας, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@chania.teicrete.gr