25-31 Οκτ 2017 η οριστική εγγραφή (με παρουσία) των φοιτητών όλων των εξαμήνων στις εργαστηριακές ομάδες μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-18

 

25-31 Οκτ 2017 η οριστική εγγραφή (με προσωπική παρουσία)
των φοιτητών όλων των εξαμήνων
στις εργαστηριακές ομάδες μαθημάτων χειμερινού εξαμήνου 2017-18

 

 

Λαμβάνοντας υπόψη:

 • το νέο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος, όπως εγκρίθηκε από την 163/24-8-2017 Σύγκλητο του ΤΕΙ Κρήτης,
 • ότι, μετά την κατάληψη της Σχολής στο διάστημα 5-23 Οκτ 2017, όλα τα μαθήματα (θεωρητικά και εργαστηριακά) ουσιαστικά ξεκινούν την Τρίτη 24 Οκτ 2017, και
 • ότι, λόγω της κατάληψης, δεν ολοκληρώθηκαν οι εγγραφές των φοιτητών στα εργαστηριακά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2017-18,

ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές όλων των φοιτητών σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα χειμερινού εξαμήνου 2017-18 θα πραγματοποιηθούν υποχρεωτικά κατά τη διάρκεια της 1ης (μετά την κατάληψη) εβδομάδας μαθημάτων 25 - 31 Οκτ 2017 σε μια και μόνο φάση με την οριστική εγγραφή τους στο εργαστηριακό μάθημα μέσω της υποχρεωτικής παρουσίας τους στην ορισθείσα για τον καθένα εργαστηριακή ομάδα, ανεξάρτητα από την όποια εγγραφή τους μέσω eclass.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. Όλοι οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να παρακολουθήσουν οποιοδήποτε εργαστηριακό μάθημα, θα πρέπει απαραίτητα, από την Τετάρτη 25 έως την Τρίτη 31 Οκτ 2017, να οριστικοποιήσουν την εγγραφή τους σε κάποιο από τα εργαστηριακά τμήματα αυτού του μαθήματος, με την υποχρεωτική παρουσία τους στο εργαστηριακό μάθημα αυτής της εβδομάδας και τη σχετική συνεννόηση τους με τον διδάσκοντα, ανεξάρτητα από την όποια προκαταρκτική εγγραφή τους μέσω eclass.
 2. Υπογραμμίζεται η υποχρέωση εγγραφής σε κάποιο εργαστηριακό τμήμα μέσω της υποχρεωτικής παρουσίας στο εργαστηριακό μάθημα της εβδομάδας 25 - 31 Οκτ 2017, σύμφωνα με το αναρτημένο ωρολόγιο πρόγραμμα.
 3. Σε όλα τα εργαστηριακά μαθήματα θα υπάρχουν διαφορετικές ομάδες για όσους παρακολουθούν το εργαστήριο πρώτη φορά και διαφορετικές για όσους το έχουν παρακολουθήσει ξανά χωρίς επιτυχία.
 4. Οι φοιτητές που ΔΕΝ θα εγγραφούν σε κάποιο εργαστηριακό τμήμα ενός μαθήματος, πραγματοποιώντας υποχρεωτική παρουσία σε αυτό, στη διάρκεια της εβδομάδας 25 - 31 Οκτ 2017, ΔΕΝ θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν στη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου.
 5. Ο αριθμός των τμημάτων που τελικά θα δημιουργηθούν για κάθε εργαστηριακό μάθημα θα εξαρτηθεί από το πλήθος των φοιτητών που έως το τέλος της εβδομάδας 25 - 31 Οκτ 2017 θα έχει εγγραφεί σε αυτό, έχοντας ακολουθήσει την υποχρεωτική διαδικασία που περιγράφηκε προηγούμενα.
 6. Σε όλα τα μαθήματα η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική. Όμως ειδικά στα εργαστηριακά μαθήματα ΔΕΝ επιτρέπονται περισσότερες από 2 απουσίες στη διάρκεια του εξαμήνου, και αυτές μόνο για σοβαρό λόγο. Μη πραγματοποίηση όλων των προβλεπόμενων παρουσιών σε ένα εργαστηριακό μάθημα, ισοδυναμεί με εγκατάλειψη του μαθήματος, γεγονός που αυτόματα προκαλεί τις συνέπειες που αναφέρονται παρακάτω.
 7. Σύμφωνα με σχετική απόφαση της Συνέλευσης του ΤΕΙ Κρήτης, οι φοιτητές, που καταλαμβάνουν θέση σε εργαστηριακή ομάδα ενός μαθήματος αλλά εγκαταλείπουν το μάθημα (ή κάνουν περισσότερες από δύο απουσίες σε αυτό), ΔΕΝ θα έχουν τη δυνατότητα να το ξαναδηλώσουν και να το ξαναπαρακολουθήσουν, παρά μόνο μετά από 2 ακαδημαϊκά έτη, καθώς το μηχανογραφικό σύστημα της γραμματείας θα κλειδώνει τη δυνατότητα νέας δήλωσης αυτού του μαθήματος.
 8. Οι φοιτητές που δεν θα καταφέρουν να περάσουν ένα εργαστηριακό μάθημα, αν και θα το έχουν παρακολουθήσει (έχοντας το πολύ έως 2 δικαιολογημένες απουσίες στη διάρκεια του εξαμήνου), οφείλουν να το ξαναδηλώσουν στην ανανέωση εγγραφής τους την επόμενη χρονιά και να συμμετέχουν μόνο στην αντίστοιχη τελική εξέταση, χωρίς να χρειάζεται να το ξαναπαρακολουθήσουν.
 9. Με βάση τα παραπάνω, είναι εξαιρετικά σημαντικό κάθε φοιτητής να εγγράφεται και να καταλαμβάνει θέση ΜΟΝΟ σε εκείνα τα εργαστήρια που τελικά θα παρακολουθήσει μέχρι το τέλος τους. Διαφορετικά θα έχει πολύ σημαντικό πρόβλημα.

 

Ημ.νια Δημοσίευσης: 
Τρίτη, Οκτώβριος 24, 2017 - 18:30

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Κέντρο παιδείας, έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας του τεχνολογικού τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης στα Χανιά, για τις τηλεπικοινωνίες, τα ηλεκτρονικά, τους αυτοματισμούς, τα laser, τα δίκτυα, τους υπολογιστές, την πληροφορική, τη βιοϊατρική τεχνολογία και τα αμυντικά συστήματα.
 

ΠΜΣ "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών"
Παρατάθηκαν έως 21-10-2018 οι ηλεκτρονικές αιτήσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών "Ηλεκτρονικά Συστήματα Τηλεπικοινωνιών & Αυτοματισμών".

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΤΕΙ Κρήτης
Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών
Ρωμανού 3, ΤΕΙ, Χαλέπα, 73133 Χανιά
Fax: 28210 23003

Websites: https://www.teicrete.gr/ee/ και https://ee.chania.teicrete.gr

Facebook: https://www.facebook.com/ee.chania.teicrete.gr/ 
(Υπεύθυνος Δρ. Ι. Βαρδιάμπασης)

Γραμματεία
Ελένη Ζυμβραγού, Υπεύθυνη Γραμματείας
Τηλ: 28210 23006
Email: zema@chania.teicrete.gr
 
Πρόεδρος
Αντώνιος Κωνσταντάρας, Αν. Καθηγητής
Τηλ: 28210 23006
Email: akonstantaras@chania.teicrete.gr