Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηράκλειο

Το νέο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων με έδρα το Ηράκλειο προέκυψε από τη συγχώνευση των Τμημάτων Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΔΕ) και Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΤΕ) της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης, η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο (άρθρο 5, παράγραφος 1δ, ΠΔ 104, ΦΕΚ 137, 05-06-2013). Το νέο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων περιλαμβάνει δύο εισαγωγικές κατευθύνσεις με ξεχωριστό αριθμό εισακτέων για κάθε κατεύθυνση και πιο συγκεκριμένα

  • Κατεύθυνση 1: Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΔΕ)
  • Κατεύθυνση 2: Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας (ΔΤΕ & ΕΦ).

Το νέο Τμήμα που προέκυψε από αυτή τη συγχώνευση έχει το γνωστικό αντικείμενο των συγχωνευμένων Τμημάτων και είναι το μοναδικό τμήμα της Σχολής Διοίκησης & Οικονομίας που διαθέτει πλέον δυο προγράμματα σπουδών, τα οποία οδηγούν στην απόκτηση δύο διαφορετικών τίτλων σπουδών.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο του τμήματος