Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας

Το Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας του Τ.Ε.Ι. Κρήτης ιδρύθηκε το 1999 και λειτουργεί στην πόλη της Σητείας.

Η έναρξη της εκπαιδευτικής διαδικασίας ξεκίνησε με την εισαγωγή των πρώτων φοιτητών στο τμήμα το Σεπτέμβριο του 2000.

Κύριος στόχος του τμήματος, όπως αυτό εκφράζεται μέσα από το πρόγραμμα σπουδών, είναι να εφοδιάσει τους φοιτητές με όλες εκείνες τις απαραίτητες γνώσεις - βασικές και σύγχρονες - που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίσουν πολύπλευρα και αποτελεσματικά όλα τα θέματα που απασχολούν το σύγχρονο άνθρωπο στον τομέα της διατροφής.

Το περιεχόμενο σπουδών του Τμήματος καλύπτει το γνωστικό αντικείμενο της Επιστήμης της Διατροφής και της Διαιτολογίας (ή Διαιτητικής) του Ανθρώπου, με πρωταρχική έμφαση την εφαρμογή του στην πράξη. Η Επιστήμη αυτή εστιάζεται:

 • Στην κάλυψη των θρεπτικών αναγκών του ανθρώπου σε όλα τα στάδια της ζωής (βρεφική, παιδική, εφηβική, νεανική, μέση και τρίτη ηλικία) και στις ιδιαίτερες ανάγκες του (εγκυμοσύνη, θηλασμός, άθληση, στράτευση κλπ).
 • Στην προφύλαξη της υγείας από τις νόσους της φθοράς.
 • Στην αποκατάσταση της υγείας μέσω της διαιτητικής υποστήριξης και θεραπείας.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Τμήματος είναι η πρακτική διδασκαλία καθώς και

 • η άσκηση της Διαιτολογίας με αξιοποίηση σύγχρονου λογισμικού,
 • η αξιοποίηση πρωτοποριακών μεθόδων διατροφικής εκτίμησης και
 • η έμφαση στην Κρητική/Μεσογειακή Διατροφή.

Το Τμήμα διαθέτει σύγχρονα Εργαστήρια για διδασκαλία και έρευνα, μεταξύ άλλων και στους τομείς:

 • Εφαρμοσμένη Διαιτολογία
 • Σύσταση Σώματος – Ανθρωπομετρία – Σπιρομετρία
 • Ποιοτικός Έλεγχος – Ασφάλεια Τροφίμων
 • Μέθοδοι Παρασκευής Τροφών
 • Εργομετρία
 • Στατιστική ανάλυση Διατροφικών & Διαιτολογικών δεδομένων

Η εξέλιξη και η επαγγελματική σταδιοδρομία των 410 αποφοίτων μας, βάση των στοιχείων του γραφείου διασύνδεσης (στοιχεία 2010) έχει ως εξής:

 • Το 16% παρακολουθούν Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών
 • Το 70% εργάζονται ως Διαιτολόγοι, εκ των οποίων
 • Το 38% διατηρούν δικό τους διαιτολογικό γραφείο

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του Τμήματος