Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης, το οποίο βρίσκεται στα προάστια της πόλης του Ηρακλείου στο νησί της Κρήτης. Το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας ιδρύθηκε το 1973 και ανήκει στη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας - Πρόνοιας (ΣΕΥΠ). Είναι ένα από τα παλαιότερα αντίστοιχα τμήματα στην Ελλάδα. Η πολυετής λειτουργία του έχει συμβάλλει σημαντικά στην απόκτηση πολύτιμης γνώσης και εμπειρίας στο χώρο της Κοινωνικής Εργασίας.

Σκοπός του τμήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών/τριών στη Κοινωνική Εργασία και η δημιουργία αποφοίτων ικανών να στελεχώσουν ένα ευρύτατο φάσμα κοινωνικών υπηρεσιών, οργανώσεων ή προγραμμάτων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα, καθώς και να παρέχουν υπηρεσίες ως ελεύθεροι επαγγελματίες.

Η εκπαίδευση που παρέχει χαρακτηρίζεται από:

  • Την εξειδίκευση στο αντικείμενο της Κοινωνικής Εργασίας με τα μαθήματα της ειδικότητας (θεωρία, μεθοδολογία, δεοντολογία Κοινωνικής Εργασίας),
  • Tη διεπιστημονικότητα, μέσα από ένα σύνολο μαθημάτων που καλύπτουν άλλα συναφή γνωστικά πεδία (Κοινωνική πολιτική, οργάνωση και διοίκηση κοινωνικών υπηρεσιών, Κοινωνιολογία, Ψυχολογία),
  • Την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα, η οποία προετοιμάζει τους φοιτητές στο πεδίο της εφαρμογής της Κοινωνικής Εργασίας και είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος από εκείνα συναφών σχολών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι, αντίθετα με άλλα ακαδημαϊκά προγράμματα τα οποία οι φοιτητές μπορούν να ολοκληρώσουν επιτυχώς σημειώνοντας καλές επιδόσεις στο πλαίσιο μιας τάξης ή ενός πειραματικού εργαστηρίου, η εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία, όπως και σε άλλες επιστήμες που έχουν ως άμεσο αντικείμενο τον άνθρωπο (ιατρική, νοσηλευτική κλπ) απαιτεί εφαρμογή της γνώσης και των δεξιοτήτων των φοιτητών σε πραγματικές κοινωνικές και εργασιακές συνθήκες. Συνεπώς, το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος σε προπτυχιακό επίπεδο, συνδυάζει την απόκτηση θεωρητικών γνώσεων στη σύγχρονη κοινωνική εργασία με την συστηματική πρακτική εκπαίδευση των φοιτητών σε πραγματικούς χώρους άσκησης του επαγγέλματος του κοινωνικού λειτουργού, φέρνοντάς τους σε συνεχή επαφή και αλληλεπίδραση με τα άτομα, τις κοινωνικές ομάδες, την κοινότητα. Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 39 μαθήματα (35 υποχρεωτικά και 4 κατ’ επιλογήν υποχρεωτικά), την πτυχιακή εργασία και την πρακτική άσκηση στο επάγγελμα. Η αναλογία θεωρικών και εργαστηριακών ωρών διδασκαλίας είναι 1,5/1.

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του Τμήματος - 9 μόνιμοι καθηγητές και ένας αριθμός επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών - αποτελείται κυρίως από Κοινωνικούς Λειτουργούς με πολυετή εμπειρία στην άσκηση της Κοινωνικής Εργασίας, καθώς επίσης και από Κοινωνικούς Επιστήμονες, Ψυχολόγους, Νομικούς, Στατιστικούς κ.α. Κάθε χρόνο εγγράφονται στο Τμήμα περίπου 100 νέοι φοιτητές.

Μόνιμος προσανατολισμός του τμήματος αποτελεί το άνοιγμα του στην Ευρώπη μέσω των ακαδημαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών φοιτητών και εκπαιδευτικών αλλά και μέσω συνεργασιών σε εκπαιδευτικό και ερευνητικό επίπεδο με Ευρωπαίους εταίρους.

Σας προσκαλούμε να μας γνωρίσετε μέσα από τις διαφορετικές ενότητες της ιστοσελίδας μας ευελπιστώντας ότι θα αποκτήσετε μια συνολική εικόνα των δραστηριοτήτων του Τμήματος. Αν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Περισσότερες πληροφορίες στο διαδικτυακό τόπο του τμήματος