Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης έχει μια υπερτριακονταετή ιστορία, στο οποίο διάστημα συνεισέφερε στην τοπική κοινωνία και στην διεθνή κοινότητα μηχανικούς εκπαιδευμένους στον ευρύτερο τομέα της Μηχανολογίας, που εργάζονται στον ιδιωτικό και στον δημόσιο τομέα, αλλά και ως λειτουργοί της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Ακόμη, το εκπαιδευτικό και ερευνητικό προσωπικό έχει παράξει καινοτόμα προϊόντα, πρότυπες μελέτες και ερευνητικές εργασίες πάνω στην τεχνολογία και στην επιστήμη οι οποίες δημοσιεύονται ως άρθρα στον διεθνή επιστημονικό και τεχνικό.

Το Τμήμα έχει ως αποστολή του να προάγει με τη διδασκαλία και την εφαρμοσμένη έρευνα, την ανάπτυξη και τη μετάδοση των γνώσεων στη Μηχανολογία. Για την απόκτηση των απαραίτητων γνώσεων, το Τμήμα αναπτύσσει κατάλληλο θεωρητικό υπόβαθρο σπουδών με υψηλού επιπέδου εργαστηριακή και πρακτική άσκηση και διαθέτει την κατάλληλη υποδομή σε εργαστήρια για εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα. Με τη θεωρητική και εφαρμοσμένη επιστημονική κατάρτιση οι πτυχιούχοι του Τμήματος εφοδιάζονται με τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητες, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το Τμήμα συνδιοργανώνει δύο διατμηματικά μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε «Ενεργειακά Συστήματα» και σε «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής».

Η κοινωνική προσφορά του τμήματος είναι ακόμα ένας σοβαρός παράγοντας αναγνώρισης της όλης δραστηριότητάς του αφού επεξέτεινε το διδακτικό έργο του σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στη διδασκαλία τεχνολογικών αντικειμένων, αλλά και στη διαμόρφωση αναπτυξιακής πολιτικής.

Ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.tm.teicrete.gr