Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ένα από τα πρώτα τμήματα του ΤΕΙ Κρήτης, έχει ως στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση νέων μηχανικών σε ένα συνεχώς εξελισσόμενο πεδίο, αυτό της ηλεκτρολογίας.

Το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος είναι κατάλληλα σχεδιασμένο ώστε οι απόφοιτοι να διαθέτουν τις απαραίτητες ικανότητες για τη μελέτη, τη σχεδίαση και κατασκευή αλλά και στη λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρικών συστημάτων. Το σχετικό πεδίο εφαρμογών είναι ιδιαίτερα ευρύ και περιλαμβάνει συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, αυτοματισμούς και μετρήσεις, ηλεκτρικά-ηλεκτρονικά κυκλώματα και κατασκευές, τεχνολογίες περιβάλλοντος, υλικά, μηχατρονική, οπτοηλεκτρονική και μικροηλεκτρονική. Το πρόγραμμα σπουδών ανανεώνεται τακτικά με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς και τις εξελίξεις της τεχνολογίας.

Οι σπουδές συνδυάζουν τη θεωρητική εκπαίδευση, για διαμόρφωση της απαραίτητης επιστημονικής γνώσης, με την εργαστηριακή κατάρτιση, για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Μέρος των σπουδών είναι επίσης η πτυχιακή εργασία, στα πλαίσια της οποίας καλλιεργούνται η αυτενέργεια και η ανάληψη πρωτοβουλίας για την ανάλυση και επίλυση ενός τεχνολογικού προβλήματος, καθώς και η πρακτική άσκηση, για την επαγγελματική ολοκλήρωση του φοιτητή.

Μετά την περαίωση του βασικού κύκλου σπουδών, ο πτυχιούχος του Τμήματος κατατάσσεται στο επίπεδο 6 του εθνικού πλαισίου προσόντων, επίπεδο στο οποίο ανήκουν και τα Πανεπιστήμια, ενώ με το ΠΔ 108/2013 αποκτά σήμερα πλέον διευρυμένα επαγγελματικά δικαιώματα.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος μπορούν επίσης να συνεχίσουν σε μεταπτυχιακές σπουδές όχι μόνο σε άλλα ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού αλλά και στο ίδιο το ΤΕΙ Κρήτης, καθώς το Τμήμα συνδιοργανώνει δύο μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών σε «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» και σε «Ενεργειακά Συστήματα».

Το Τμήμα έχει αναπτύξει πολλές συνεργασίες με φορείς, εταιρείες και ιδρύματα της Ελλάδος και του εξωτερικού, στο πλαίσιο των οποίων οι φοιτητές μας έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν με θέματα σύγχρονης τεχνολογίας. Παράλληλα, έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα σε θεματικές περιοχές όπως αυτές των ενεργειακών συστημάτων (Εργαστήριο Ενεργειακών και Φωτοβολταϊκών Συστημάτων αλλά και ερευνητικός σταθμός δοκιμών υψηλής τάσης «Τάλως» του ΔΕΔΔΗΕ), των νανοϋλικών (Κέντρο Τεχνολογίας Υλικών και Φωτονικής), της μηχατρονικής (Εργαστήριο Ρομποτικής, Αυτοματισμού, και Ευφυών Συστημάτων) και της πληροφορικής (Εργαστήριο Τεχνητής Νοημοσύνης και Μηχανικών Συστημάτων). Μάλιστα, συμμετέχει σε ένα από τα κορυφαία ερευνητικά έργα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα φωτοβολταϊκά νέας γενιάς με γραφένιο.

Ιστοσελίδα του Τμήματος: http://www.teicrete.gr/eed  και το πρόγραμμα σπουδών του: