Απονομή πτυχίων στους αποφοίτους του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων

 Σας ενημερώνουμε ότι η τελετή καθομολόγησης και απονομής πτυχίων στους αποφοίτους του Τμήματος Τεχνολόγων Γεωπόνων θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου 2014 στο Αμφιθέατρο Κ28.

Ημερομηνία: 
15/10/2014