Εξωτερικές εκθέσεις

Εξωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης του Ιδρύματος

Τον Μάϊο 2016 πραγματοποιήθηκε η εξωτερική αξιολόγηση του ΤΕΙ Κρήτης από Επιτροπή Εξωτερικών Εμπειρογνωμόνων η οποία ορίστηκε από την Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας (ΑΔΙΠ).

Η έκθεση εξωτερικής αξιολόγησης.

Εξωτερικές εκθέσεις αξιολόγησης ακαδημαϊκών Τμημάτων

Όλα τα λειτουργούντα Τμήματα στο ΤΕΙ Κρήτης μέχρι την εφαρμογή του Σχεδίου ΑΘΗΝΑ (Π.Δ. 104/5-6-2013) έχουν ολοκληρώσει την Εσωτερική τους Αξιολόγηση.

Εξωτερικές Αξιολογήσεις έχουν ολοκληρωθεί στα τμήματα:

Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε.

Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων

  • Έχει υποβληθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ

 

Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. - Χανιά

Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων Τ.Ε.- Χανιά

Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε. - Ρέθυμνο

 

Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας

Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Τμήμα Διατροφής & Διαιτολογίας - Σητεία

 

Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας

Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Τμήμα Νοσηλευτικής

Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας

 

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

  • Έχει υποβληθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Ηράκλειο

  • Έχει υποβληθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων - Άγιος Νικόλαος

  • Έχει υποβληθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ

Τμήμα Εμπορίας & Διαφήμισης (Ιεράπετρα -λειτουργεί μέχρι 2018)

  • Έχει υποβληθεί η Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης στην ΑΔΙΠ