Βιβλιοθήκη

Στο ΤΕΙ Κρήτης λειτουργεί Κεντρική Βιβλιοθήκη, με αποστολή την υποστήριξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής δραστηριότητας του Ιδρύματος στο πλαίσιο των αντίστοιχων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του ΤΕΙ.

Διαθέτει πλούσια και πλήρως αυτοματοποιημένη έντυπη και ψηφιακή συλλογή, οργανωμένη σύμφωνα με τα διεθνή βιβλιοθηκονομικά πρότυπα.

Μέσω του δικτυακού τόπου της Βιβλιοθήκης μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με τη λειτουργία της, να χρησιμοποιήσετε τις διαθέσιμες υπηρεσίες πληροφόρησης καθώς και να πλοηγηθείτε ελεύθερα στις συλλογές της. 

Η Βιβλιοθήκη είναι δανειστική και η έκδοση κάρτας μέλους είναι απαραίτητη προϋπόθεση.

Ο διαδικτυακός τόπος της βιβλιοθήκης.