Τομείς Κ.Τ.Ε. Κρήτης

  1. Τομέας Γεωργικής Τεχνολογίας και Ανάπτυξης
  2. Τομέας Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Συστημάτων και Κατασκευών
  3. Τομέας  Φυσικών Πόρων & Φυσικών Καταστροφών                             
  4. Τομέας  Επιχειρησιακής Έρευνας και Στρατηγικής Ανάπτυξης 
  5. Τομέας Εφαρμοσμένης Ακουστικής και Φυσικής Προτυποποίησης Μουσικών Οργάνων και Χώρων
  6. Τομέας  Κοινωνικής Φροντίδας και Αντιμετώπισης Έκτακτων Φυσικών και Προκλητών   Καταστροφών
  7. Τομέας Υγιεινής Διατροφής & Διαιτολογίας
  8. Τομέας Φυσικού και Δομημένου Περιβάλλοντος