Πρυτανεία

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Νικόλαος Κατσαράκης, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379300, 2810 250752 Fax: 2810 314501
e-mail: rector@staff.teicrete.gr
 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Εμμανουήλ Δρακάκης, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379301 Fax: 2810 314501
e-mail: edrakakis@staff.teicrete.gr
 

Θρασύβουλος Μανιός, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379304  Fax: 2810 314501
e-mail: tmanios@staff.teicrete.gr

Νεκτάριος Παπαδογιάννης, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379302 Fax: 2810 379328
e-mail: npapadogiannis@staff.teicrete.gr
 

Χρήστος Φλώρος, Καθηγητής

Τηλ: 2810 379303 Fax: 2810 314501
e-mail: cfloros@staff.teicrete.gr