Προεδρείο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ευάγγελος Καπετανάκης, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379300, 2810 250752 Fax: 2810 379328
e-mail: rector@staff.teicrete.gr
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Κωνσταντίνος Σαββάκης, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379345, 2810 250752 Fax: 2810 379328
e-mail: savakis@staff.teicrete.gr, ViceRectorFinance@staff.teicrete.gr
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Εμμανουήλ Τσικνάκης, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379313 Fax: 2810 379328
e-mail: tsiknaki@staff.teicrete.gr, ViceRectorResearch@staff.teicrete.gr
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα

Ιωάννης Κοπανάκης, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379415 Fax: 2810 379328
e-mail: kopanakis@staff.teicrete.gr, ViceRectorAcademic@staff.teicrete.gr
Σύντομο βιογραφικό σημείωμα