Πρυτανεία

ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Νικόλαος Κατσαράκης, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379300, 2810 250752 Fax: 2810 314501
e-mail: rector@staff.teicrete.gr
 

ΑΝΤΙΠΡΥΤΑΝΕΙΣ

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας

Εμμανουήλ Δρακάκης, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379301 Fax: 2810 314501
e-mail: vrectoredu@staff.teicrete.gr, edrakakis@staff.teicrete.gr

Αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

Θρασύβουλος Μανιός, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379304  Fax: 2810 314501
e-mail: vrectorfin@staff.teicrete.gr,  tmanios@staff.teicrete.gr

Αντιπρύτανης Διοικητικών Υποθέσεων

Νεκτάριος Παπαδογιάννης, Καθηγητής
Τηλ: 2810 379302 Fax: 2810 314501
e-mail:vrectorhr@staff.teicrete.gr,  npapadogiannis@staff.teicrete.gr

Αντιπρύτανης Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης

 Χρήστος Φλώρος, Καθηγητής                                               

 Τηλ: 2810 379303 Fax: 2810 314501                                       

 email: vrectorresearch@staff.teicrete.gr, cfloros@staff.teicrete.gr