Ιστορικό

Το T.E.I Κρήτης ιδρύθηκε το 1983 με σκοπό να παρέχει τεχνολογική εκπαίδευση στους φοιτητές της Ελλάδας. Αρχικά δημιουργήθηκαν οι Σχολές:

  • Τεχνολογικών Εφαρμογών με έδρα το Ηράκλειο και ένα παράρτημα στα Χανιά,
  • Διοίκησης & Οικονομίας, με έδρα το Ηράκλειο,
  • Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας, με έδρα το Ηράκλειο και
  • Τεχνολογίας Γεωπονίας με έδρα το Ηράκλειο,

οι οποίες πρόσφεραν δώδεκα (12) Προγράμματα Προπτυχιακών Σπουδών που υποστηριζόταν μέχρι το 2013 από το Τμήμα Γενικών Θετικών Επιστημών της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών και το Κέντρο Ξένων Γλωσσών & Φυσικής Αγωγής.

Από τον Ιούνιο 2013, σύμφωνα με το Προέδρικό Διάταγμα 104 (ΦΕΚ 137, 5-7-2013, 1ο τεύχος) στα πλαίσια του νέου νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195, 6-9-2011, 1ο τεύχος) οι Σχολές στο ΤΕΙ Κρήτης διαμορφώθηκαν ως εξης:

  • Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας, με έδρα το Ηράκλειο.
  • Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας, με έδρα το Ηράκλειο.
  • Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών, με έδρα τα Χανιά.
  • Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, με έδρα τη Σητεία.
  • Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών, με έδρα το Ηράκλειο.