Υποστήριξη

Τμήμα Πληροφορικής της Διοίκησης

Δικτυακός τόπος:http://www.icsd.teicrete.gr/

Υποστήριξη χρηστών:helpdesk@staff.teicrete.gr

Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων

Το Κέντρο Ελέγχου και Διαχείρισης Δικτύων (ΚΕΔΔ) του Ιδρύματος προσφέρει στην Ακαδημαϊκή του Κοινότητα την ανάπτυξη, την λειτουργία και συντήρηση του δικτύου δεδομένων & φωνής, όλες σχεδόν τις «παραδοσιακές» δικτυακές υπηρεσίες (DNS, Web, E-mail κ.α.) και αρκετές αναβαθμισμένες υπηρεσίες (τηλεκπαίδευσης, multicast, IPv6 κλπ).

Δικτυακός τόπος: http://www.nmc.teicrete.gr/

Υποστήριξη χρηστών: helpdesk@teicrete.gr