Νέα - Ανακοινώσεις

ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3843/06.07.2017

ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών  που αφορά στην Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3843/06.07.2017...

ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3519/26.06.2017

ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών  που αφορά στην Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 3519/26.06.2017...

1η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) στη "Λογιστική και Ελεγκτική"

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του ΤΕΙ Κρήτης ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας του 9ου κύκλου του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών...

ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2723/23.05.2017

ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών  που αφορά στην Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2723/23.05.2017...

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς - Σεισμική απόκριση Μνημείων στη Κρήτη

Πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την προμήθεια σεισμολογικού εξοπλισμού στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου "Σεισμική απόκριση Μνημείων στη...

Υποβολή αιτήσεων στo Δ.Π.Μ.: «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής».

Υποβολή αιτήσεων με σκοπό τη συμμετοχή στo Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ):  «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής,...

ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών που αφορά στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2372/08.05.2017

ΕΛΚΕ: Απόφαση Επιτροπής Ερευνών  που αφορά στην Πρόσκληση  Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με αρ. πρωτ. 2372/08.05.2017...

Παράταση προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το ΠΜΣ "Πληροφορική & Πολυμέσα"

Παρατείνεται η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων στα πλαίσια της προκήρυξης για εισαγωγή νέων υποψηφίων μεταπτυχιακών φοιτητών για το ακαδ έτος...

Δυνατότητα επιπλέον χρηματοδότησης για άτομα με ειδικές ανάγκες στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus+

Στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει υιοθετήσει μια γενική πολιτική που στοχεύει στην ενσωμάτωση των ατόμων με ειδικές...

Εγγραφή στο Νέα - Ανακοινώσεις