Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΤΕΙ Κρήτης με έδρα τα Χανιά (Π.Δ. 104/ΦΕΚ Α 137 5-6-2013) αποτελείται από τρία Τμήματα. Τα τμήματα Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος με έδρα τα Χανιά και το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής με έδρα το Ρέθυμνο. Το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, το πρώτο τμήμα του ΤΕΙ Κρήτης στα Χανιά δημιουργήθηκε το 1985 ως  τμήμα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών με έδρα το Ηράκλειο.

Το 1999 ιδρύθηκε το δεύτερο Τμήμα στα Χανιά, με την ονομασία «Τμήμα Συστημάτων Διαχείρισης Φυσικών Πόρων» το οποίο το 2003 μετονομάσθηκε σε «Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος» και συγκρότησε μαζί με το Τμήμα Ηλεκτρονικής το «Παράρτημα Χανίων» (Π.∆.247/ΦΕΚ222/τ.Α/17-9-2003). Το Παράρτημα Ρεθύμνου ιδρύθηκε το 1999 με το Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής (Π.∆.200/ΦΕΚ179/τ.Α/6-9-1999). Με την εφαρμογή του σχεδίου «Αθηνά» και την ίδρυση της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών το Τμήμα μετονομάστηκε σε Τμήμα «Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής» με έδρα το Ρέθυμνο.

Οργάνωση Σχολής

Μετά την εφαρμογή του Π.Δ. 104/ΦΕΚ Α 137 5-6-2013 η συγκρότηση της Σχολής με τις νέες ονομασίες των Τμημάτων της διαμορφώθηκε ως εξής:

 • Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)
 • Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος (Χανιά)
 • Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής (Ρέθυμνο).

Για τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη της ακαδημαϊκής λειτουργίας της Σχολής λειτουργούν οι παρακάτω υποστηρικτικές υπηρεσίες:

 • Γραμματεία Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών (Χανιά)
 • Γραμματεία Τμήματος Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)
 • Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος (Χανιά)
 • Γραμματεία Τμήματος Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής (Ρέθυμνο)
 • Βιβλιοθήκη σε Χανιά & Ρέθυμνο (μικρότερη)
 • Τεχνική υπηρεσία
 • Οικονομική υπηρεσία
 • Γραφείο Τηλεπικοινωνιών & Δικτύων
 • Γραφείο Διεθνών Σχέσεων – Erasmus
 • Γραφείο Διασύνδεσης
 • Γραφείο Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ)
 • Γραφείο φοιτητικής μέριμνας
 • Γραφείο αντιγραφικών συστημάτων σε Χανιά & Ρέθυμνο

Φοιτητές – Προσωπικό - Κτηριακές υποδομές

Η Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών (Σ.ΕΦ.Ε) διαθέτει σήμερα:

 • 2.235 φοιτητές (872 στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών, 607 στο Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος και 756 στο Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής).
 • 42 μέλη μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού κατανεμημένα στις 4 βαθμίδες (18 στο Τμήμα Ηλεκτρονικής, 15 στο Τμήμα Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος, και 9 στο Τμήμα Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής).
 • 8 μέλη ειδικού τεχνικού προσωπικού (6 στα Χανιά και 2 στο Ρέθυμνο).
 • 13 μέλη διοικητικού προσωπικού (11 στα Χανιά και 2 στο Ρέθυμνο).
 • Νέες και εξαιρετικά σύγχρονες κτιριακές υποδομές έκτασης 9.000 m2 στα Χανιά.
 • Κτηριακές εγκαταστάσεις έκτασης 2.700 m2 στο Ρέθυμνο

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το διαδικτυακό τόπο της σχολής