Θεσμικό Πλαίσιο Δια Βίου Μάθησης

Για να ενημερωθείτε για την Δομή και Λειτουργία της Σχολής Δια Βίου Μάθησης επιλέξτε εδώ