Διοικητικές Μονάδες

Διεύθυνση Διοικητικού

Διεύθυνση Οικονομικού

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Διεύθυνση Πληροφορικής και Βιβλιοθήκης

Διεύθυνση ΜΟΔΥ

  • Τμήμα Διοικητικής Υποστήριξης ΜΟΔΥ
  • Τμήμα Λογιστικής και Οικονομικής Διαχείρισης ΜΟΔΥ
  • Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διαχείρισης Έργων
  • Τμήμα Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Διαχείρισης έργων ΣΕΦΕ

Διεύθυνση Φοιτητικής Μέριμνας

Διεύθυνση Αγροκτήματος

ΑΥΤΟΤΕΛΗ ΤΜΗΜΑΤΑ