Ειδικού Τεχνικού Προσωπικού

Τα μέλη του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) παρέχουν έργο υποδομής στην εν γένει λειτουργία του Τ.Ε.Ι. για την αρτιότερη εκτέλεση του εκπαιδευτικού, του ερευνητικού και του εφαρμοσμένου έργου του, στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας. Εργάζονται αποκλειστικά στους χώρους των εργαστηρίων ή/και των κλινικών του Ιδρύματος στο οποίο ανήκουν.

Στο ΤΕΙ Κρήτης εργάζονται 31 μέλη Ε.Τ.Ε.Π και εκπροσωπούνται από σύλλογο που διοικείται από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο.

Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου είναι:

Τσατσάκης Αναστάσιος Πρόεδρος τηλ.(2810 379755)

Κυρμιζάκη Στέλλα Γραμματέας τηλ.(2810 379548)

Στεφανάκης Ιωάννης Ταμίας τηλ.(2810 379753)

Κοσσιώρης Σπυρίδων Μέλος τηλ.(2810 379453)

Γούτος Δημήτριος Μέλος τηλ.(2810 379432)