Κέντρα παροχής Υπηρεσιών

Το ΤΕΙ Κρήτης προσφέρει στην Ακαδημαϊκή Κοινότητα αλλά και στο κοινό γενικότερα μια σειρά υπηρεσίων που συνοψίζονται ως εξής: