Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων Γενικά

 

Αγαπητές/οι φοιτήτριες/ες,

Με ιδιαίτερη χαρά σας καλωσορίζω, και πιο πολύ τους πρωτοετείς φοιτητές της ΣΤΕΓΤΕΤ, του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κρήτης για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος 2014-15.

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων (ΣΤΕΓΤΕΤ) είναι μία από τις πέντε Σχολές που πλαισιώνουν εκπαιδευτικά και ερευνητικά το ΤΕΙ Κρήτης. Το ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ένα Δημόσιο Ίδρυμα της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ), στον Τομέα της Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και επομένως, βάσει των Ν. 2916/2001 και 4009/2012, μαζί με τα Πανεπιστήμια ανήκει στην κατηγορία των ΑΕΙ (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα).

Η Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Κρήτης έχει μια δυναμική παρουσία στο χώρο της Επιστήμης της Γεωπονίας καθώς και της Διατροφής και Διαιτολογίας, όσον αφορά την Έρευνα και την Εκπαίδευση. Φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ισχυρό και αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς για τους εμπλεκόμενους φορείς της Περιφέρειας Κρήτης, τόσο στον τομέα της Γεωπονικής Επιστήμης όσο και της Αγροδιατροφής. Η εμπλοκή μας στα δρώμενα που αφορούν την Αγροτική Ανάπτυξη, την στήριξη της υπαίθρου της Κρήτης είναι δεδομένη. Για το λόγο αυτό στη Σχολή μας έχουν δημιουργηθεί θεσμοθετημένες ερευνητικές ομάδες, που θα βοηθήσουν στο κομμάτι αυτό,  είτε με τη σύναψη συνεργασιών, είτε για εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων, είτε μέσω παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών.
Η ανάπτυξη Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών παράλληλα με την εκπόνηση Διδακτορικών Διατριβών είναι ένας τομέας παροχής υψηλής ποιότητας Ανώτατης εκπαίδευσης με πολλαπλά οφέλη. Το Διδακτικό και Ερευνητικό Προσωπικό μας έχοντας διαπιστώσει της ανάγκες της χώρα μας για τη βελτίωση του οικονομικού της προφίλ μέσα από την αγροτική ανάπτυξη της, προσπαθεί να παράγει καινοτόμο ερευνητικό έργο για να ενισχύσει την προσπάθεια αυτή. Οι φοιτητές μας από την άλλη πλευρά έχοντας διαπιστώσει τα μηνύματα και την ανταγωνιστικότητα της αγοράς εργασίας, συνδράμουν με τα μέλη ΕΠ της Σχολής στην κατά το δυνατόν δυναμικότερη συμμετοχή τους στα δρώμενα της Σχολής και έχουν δημιουργήσει Σώμα Επιστημονικού Εθελοντισμού τους "Γεωπονίστας".
Οι μελλοντικοί στόχοι μας είναι πολλοί και πάντα φιλόδοξοι. Μια από τις σημαντικότερες άμεσες επιδιώξεις μας είναι η βέλτιστη αξιοποίηση του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης για την παραγωγή επώνυμων πλέον Αγροδιατροφικών προϊόντων με την επωνυμία "Προϊόντα Αγροκτήματος ΤΕΙ Κρήτης". Τέλος, θεωρούμε ως άμεση αναγκαιότητα την ύπαρξη στην Περιφέρειας Κρήτης ενός εξειδικευμένου Κέντρου Αξιολόγησης και Διαχείρισης της Εγγυημένης Ποιότητας Αγροτικών & Διατροφικών Προϊόντων και Περιβάλλοντος, που θα βρίσκεται στην περιοχή του Αγροκτήματος του ΤΕΙ Κρήτης και θα υπάγεται στη Σχολή μας.

Φίλιππος Βερβερίδης (PhD), Καθηγητής
Διευθυντής/ Κοσμήτορας
Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων
ΤΕΙ Κρήτης