Τμήμα Παιδικού Σταθμού

Ο παιδικός σταθμός του ΤΕΙ Κρήτης φιλοξενεί παιδιά του Εκπαιδευτικού, Διοικητικού προσωπικού και των Φοιτητών του Ιδρύματος αποκλειστικά. Στο χώρο του παιδικού λειτουργούν δύο τμήματα:

  • Παιδικό τμήμα 2,5 έως 4 ετών
  • Προνήπιο 4 έως 5 ετών

Ο παιδικός σταθμός συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και διαπαιδαγώγηση των παιδιών έχοντας στόχο την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητας τους, (σωματική – συναισθηματική – νοητική - κοινωνική ) με πραγματοποίηση προγραμμάτων ανάλογα με την ηλικία τους.