Διήμερο Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Commun-AID

Το Εργαστήριο Υγείας και Οδικής Ασφάλειας (ΕΥΟΑ) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) Κρήτης και η Ομάδα του έργου Commun AID σας προσκαλεί στο τελικό περιφερειακό διήμερο σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος: “ Commun AID: Ενδυνάμωση της ικανότητας των μεταναστριών οικιακών βοηθών να αντιμετωπίσουν τη σεξουαλική βία μέσα από κοινοτικά εστιασμένες παρεμβάσεις» το οποίο θα διεξαχθεί στις 6&7 Νοεμβρίου του 2014, στο αμφιθέατρο Κ 28 του ΤΕΙ, στην πόλη του Ηρακλείου.

Το σεμινάριο αυτό επιδιώκει να δώσει τη δυνατότητα σε επιστήμονες, ερευνητές, σύμβουλους, σχεδιαστές πολιτικής και σε αρμόδιους φορείς να συζητήσουν τα πρόσφατα ευρήματα του έργου και να διερευνήσουν ενδελεχώς το φαινόμενο της σεξουαλικής παρενόχλησης που υφίστανται οι μετανάστριες οικιακοί βοηθοί  στον χώρο εργασίας τους, σε διαφορετικέ  χώρες της Ε.Ε. Παράλληλα στοχεύει σε μια βασική εκτίμηση του φαινομένου, στην εκπόνηση κατευθυντηρίων οδηγιών και στο σχεδιασμό  πολιτικών και παρεμβάσεων οι οποίες θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μεταναστριών οικιακών βοηθών. 

Θα συμπεριληφθούν κεντρικές ομιλίες από εμπειρογνώμονες διεθνούς κύρους, και εργαστήρια (workshops) διοργανωμένα από τους συνεργάτες του έργου.

www.teicrete.gr/communaid/

Τις επόμενες ημέρες θα ακολουθήσει η ανακοίνωση του τελικού προγράμματος του σεμιναρίου.

Παρακαλώ δείτε τη συνημμένη αφίσα του σεμιναρίου.

Ημερομηνία: 
24/10/2014
Συνημμένο: