Κατατακτήριες εξετάσεις Σχολής ΣΤΕΓΤεΤ 2014-15

Αιτήσεις συμμετοχής στις κατατακτήριες εξετάσεις θα υποβληθούν στο διάστημα 1-15 Νοεμβρίου 2014 στις Γραμματείες των Τμημάτων της Σχολής και οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα 1-19 Δεκεμβρίου 2014 (θα προηγηθούν σχετικές ανακοινώσεις)

Τα μαθήματα που και η εξεστατέα ύλη φαίνεται παρακάτω.

Ημερομηνία: 
31/10/2014