∆ιάλεξη στο Ερευνητικό Σεµινάριο της ΣΔΟ ΤΕΙ Κρήτης

Καθηγητής Ευάγγελος Ξεβελονάκης (linkedin) , Zurich University of Applied Sciences.  

Θέμα Διάλεξης: Κοινωνική επιρροή και αφοσίωση πελατών ως παράγοντες αύξησης της επιχειρηματικής ανταγωνιστικότητας

Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2014, αίθουσα Σεμιναρίων ΣΔΟ, ώρα 13:00

Τον Καθηγητή κ. Ε. Ξεβελονάκη θα προλογίσει ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης κ. Μηνάς Βλάσσης

Η είσοδος είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο

 

Περίληψη

Σε ιδιαίτερα δύσκολες οικονοµικές συνθήκες, όπως οι σηµερινές, o προσανατολισµός της επιχείρησης στον πελάτη αποτελεί αναµφισβήτητα την βάση της δηµιουργίας ενός διατηρήσιµου και µη αντιγράψιµου συγκριτικού πλεονεκτήµατος. Ιδιαίτερα η αύξηση της αφοσίωσης του πελάτη στην επιχείρηση αποτελεί σηµαντική στρατηγική συγκράτησης και αύξησης της κερδοφορίας. Ποια είναι όµως τα απαραίτητα δοµικά στοιχεία ανάπτυξης µιας στρατηγικής αφοσίωσης; Πως µπορεί να εντοπιστεί και αξιοποιηθεί η κοινωνική επιρροή που ασκούν υφιστάµενοι και εν δυνάµει πελάτες στον κοινωνικό τους περίγυρο στη εποχή των κοινωνικών δικτύων; 
Πρωταρχικά θα εξεταστούν µέθοδοι ανάλυσης της πελατειακής σχέσης χρήσιµες για την κατανόηση των αναγκών και οικονοµικής αποδοτικότητας του πελάτη. Στην συνέχεια θα συζητηθούν τρόποι επίτευξης ισχυρών πελατειακών δεσµών. 

 

Ημερομηνία: 
27/11/2014