Νέα σεμινάρια μικρής διάρκειας από τη Σχολή Δια Βίου Μάθησης

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λασιθίου θα υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Χρηματοδότηση Επιχειρήσεων» τις: Δευτέρα 01/12/2014 (17.00-21.00), Τετάρτη 03/12/2014 (17.00-21.00) 

Το πρόγραμμα θα διεξαχθεί στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Κρήτης (Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Άγιος Νικόλαος).

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ και περιλαμβάνει τα μαθήματα, και έντυπο υλικό σχετικό με τις παρουσιάσεις (εργαστηριακές σημειώσεις). Για τους επιχειρηματίες μέλη του Επιμελητηρίου Λασιθίου το κόστος επιχορηγείται κατά 50% ανα συμμετέχοντα.

Αίτηση εγγραφής (κωδικός PR07)

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λασιθίου, θα υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Σεμινάριο στο Ηλεκτρονικό Επιχειρείν» τις: Δευτέρα 12/01/2015 (15:30-21:30) και Τετάρτη 14/01/2015 (15:30-21:300).

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ και περιλαμβάνει τα μαθήματα, και έντυπο υλικό σχετικό με τις παρουσιάσεις (εργαστηριακές σημειώσεις). Για τους επιχειρηματίες μέλη του Επιμελητηρίου Λασιθίου το κόστος επιχορηγείται κατά 50% ανα συμμετέχοντα.

Αίτηση εγγραφής (κωδικός PR08)

Η Σχολή Δια Βίου Μάθησης του ΤΕΙ Κρήτης, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Λασιθίου θα υλοποιήσει πρόγραμμα επιμόρφωσης με τίτλο «Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και αύξηση κύκλου εργασιών» στις εγκαταστάσεις του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγίου Νικολάου του ΤΕΙ Κρήτης στις: Δευτέρα 10/12/2014 (15:30 – 21:30) και Τετάρτη 17/12/2014 (15:30 – 21:30).

Το κόστος συμμετοχής στο πρόγραμμα ανέρχεται στο ποσό των 100 ευρώ και περιλαμβάνει τα μαθήματα, και έντυπο υλικό σχετικό με τις παρουσιάσεις (εργαστηριακές σημειώσεις). Για τους επιχειρηματίες μέλη του Επιμελητηρίου Λασιθίου το κόστος επιχορηγείται κατά 50% ανα συμμετέχοντα.

Αίτηση εγγραφής (κωδικός PR09)

Ημερομηνία: 
12/11/2014