"Φωτοβολταϊκά Ενεργειακά Συστήματα"

Το παρόν Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων στοχεύει σε αποφοίτους συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων (μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρονικών, φυσικών αποφοίτων Α.Ε.Ι. αλλά και ατόμων με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα για την επικαιροποίηση και την απόκτηση νέων γνώσεων σε θέματα:

  1. παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα (αυτόνομα, υβριδικά, διασυνδεδεμένα),
  2. τεχνολογίας των ΦΒ πλαισίων
  3. τεχνολογίας ηλεκτρονικών ισχύος με εφαρμογή σε συστήματα παραγωγής ΑΠΕ
  4. τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας για μικρής και μεγάλης κλίμακας εφαρμογές
  5. τεχνολογίας εγκατάστασης ηλιακών συστημάτων,
  6. παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου από ΦΒ συστήματα,
  7. τεχνοοικονομικής μελέτης ενεργειακών συστημάτων,
  8. νομοθεσίας που διέπει τα ΦΒ.

Περισσότερες πληροφορίες: http://goo.gl/Vf6Rfo

Ημερομηνία: 
28/12/2014