Ανταλλαγές Εκπαιδευτικού προσωπικού στα πλαίσια του Erasmus+

Από 16 έως 21 Μαρτίου, ο ομότιμος καθηγητής Ιωάννης Βλάχος, στέλεχος του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΙ Κρήτης, πραγματοποίησε επίσκεψη στην Τουρκία στα πλαίσια του προγράμματος ανταλλαγών εκπαιδευτικού προσωπικού του Erasmus+.

Κατά την παραπάνω περίοδο επισκέφθηκε πρώτα το Ege University στην Σμύρνη και στην συνέχεια το Usak University στην πόλη USAK για πραγματοποίησε  σειρά διαλέξεων στις οποίες παρουσίασε το ΤΕΙ Κρήτης καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν για τους φοιτητές και τους καθηγητές, αλλά και για τα Ιδρύματα, από την  συμμετοχή τους στο πρόγραμμα  Erasmus+. Τις διαλέξεις παρακολούθησαν μεγάλος αριθμός φοιτητών και προσωπικού των παραπάνω Πανεπιστημίων.


         Με τον Αντιπρύτανη του Usak University , Prof. Dr. Osman Nafiz Kaya         


         Με το Κοσμήτορα της Σχολής Γεωπονίας του Ege University , Prof. Dr . Ercan Ozzamak

Ημερομηνία: 
31/03/2015