Κατάρτιση και πιστοποίηση στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων

Tο ΤΕΙ Κρήτης-Σχολή Δια Βίου Μάθησης (ΣΔΒΜ), μέσω της Σχολής Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων, ως επιλέξιμος φορέας παροχής εκπαίδευσης σε προγράμματα κατάρτισης Εκπαιδευτών και Επαγγελματιών χρηστών στην ορθολογική χρήση γεωργικών φαρμάκων στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ορθολογική Χρήση των Γεωργικών Φαρμάκων θα λειτουργήσει ως:

  • Φορέας παροχής κατάρτισης στην ορθολογική χρήση των γεωργικών φαρμάκων και
  • Κέντρα εξετάσεων χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης των γεωργικών φαρμάκων

Το ΤΕΙ Κρήτης διαθέτει σημαντικό αριθμό καθηγητών στο συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο μαζί με επαρκείς υποδομές θεωρητικής και πρακτικής κατάρτισης καθώς και αιθουσών εξέτασης σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Κρήτης (Ηράκλειο, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος, Ιεράπετρα, Σητεία).

Σύντομα το ΤΕΙ Κρήτης θα ανακοινώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα κατάρτισης και τις εξετάσεις χορήγησης πιστοποιητικού γνώσεων ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων, που θα λάβουν χώρα στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος.

Ημερομηνία: 
01/04/2015