Προγραμματική Σύμβαση Περιφέρειας & ΤΕΙ Κρήτης

Η Περιφέρεια Κρήτης και το Τ.Ε.Ι. Κρήτης θεωρούν ιδιαίτερα σημαντική την προσπάθεια ενίσχυσης της σταφιδικής παραγωγής στην Κρήτη και θέτουν ως στόχο τη βελτιστοποίηση της διαδικασίας αφυδάτωσης και ξήρανσης Κρητικών αγροτικών προϊόντων με τη χρήση ηλιακής ενέργειας σε ελεγχόμενο περιβάλλον και ιδιαίτερα στην προσπάθεια ενίσχυσης της σταφιδικής παραγωγής της Κρήτης.

Στα πλαίσια αυτά, εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Κρήτης και του Τ.Ε.Ι Κρήτης για την υλοποίηση του έργου «Παραγωγή αγροτικών προϊόντων με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας»

Η Κρήτη παρήγαγε κατά το παρελθόν σημαντικές ποσότητες αποξηραμένων προϊόντων με σημαντικότερο την Κρητική σταφίδα σουλτανίνα. Η παραγωγή της σταφίδας έφθασε κατά την δεκαετία του 1970 τους 100 χιλιάδες τόνους, αποτελώντας βασική πηγή εισοδήματος για χιλιάδες αγροτικές οικογένειες.

Σημαντικό ρόλο στη μετέπειτα μείωση της παραγωγής είχε και η σημαντική διάρκεια της αποξήρανσης του προϊόντος με την παραδοσιακή τεχνική, πράγμα που εκτός των άλλων προκαλούσε την ποιοτική υποβάθμιση του, ενώ μεγάλος ήταν και ο κίνδυνος ολικής καταστροφής από ενδεχόμενες βροχοπτώσεις. Προσπάθειες για τη χρήση ξηραντήρων δεν υιοθετήθηκαν, λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους λειτουργίας τους. Όμως πρέπει να τονιστεί το γεγονός ότι το ηλιακό δυναμικό της Κρήτης είναι από τα υψηλότερα σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ευνοεί την ανάπτυξη εφαρμογών ξήρανσης τέτοιων προϊόντων με τη χρήση της ηλιακής ενέργειας.

Ημερομηνία: 
09/04/2015