"Φωτοβολταϊκά Ενεργειακά Συστήματα"

Το Πρόγραμμα Επικαιροποίησης Γνώσεων Αποφοίτων «Φωτοβολταϊκά Ενεργειακά Συστήματα» στοχεύει σε αποφοίτους συγκεκριμένων γνωστικών πεδίων (μηχανικών, ηλεκτρολόγων μηχανικών, ηλεκτρονικών, φυσικών αποφοίτων Α.Ε.Ι. αλλά και ατόμων με αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία πάνω σε αυτά τα θέματα για την επικαιροποίηση και την απόκτηση νέων γνώσεων σε θέματα:

  1. παραγωγής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα (αυτόνομα, υβριδικά, διασυνδεδεμένα),
  2. τεχνολογίας των ΦΒ πλαισίων
  3. τεχνολογίας ηλεκτρονικών ισχύος με εφαρμογή σε συστήματα παραγωγής ΑΠΕ
  4. τεχνολογίας αποθήκευσης ενέργειας για μικρής και μεγάλης κλίμακας εφαρμογές
  5. τεχνολογίας εγκατάστασης ηλιακών συστημάτων,
  6. παραγωγής και αποθήκευσης υδρογόνου από ΦΒ συστήματα,
  7. τεχνοοικονομικής μελέτης ενεργειακών συστημάτων,
  8. νομοθεσίας που διέπει τα ΦΒ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε εδώ: http://www.teicrete.gr/eed

Η ΠΡΑΞΗ ΥΛΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ – ΕΚΤ)  ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΕΣΠΑ 2007-2013

Ημερομηνία: 
09/04/2015