«Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού & Ρομποτικής»

Τα Τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης διοργανώνουν από κοινού το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με αντικείμενο τα «Προηγμένα Συστήματα Παραγωγής, Αυτοματισμού και Ρομποτικής» το οποίο οδηγεί στην λήψη αναγνωρισμένου «Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης, ΜΔΕ».

Το πρόγραμμα είναι εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ, Αρ.Φ. 1284, Τεύχος Β’, 11/4/2012), είναι διάρκειας 4 εξαμήνων, εκ των οποίων στα τρία απαιτείται παρακολούθηση 11 μεταπτυχιακών μαθημάτων και στο τέταρτο εκπονείται μεταπτυχιακή εργασία. Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα μερικής φοίτησης σε 6 εξάμηνα η οποία απευθύνεται κυρίως σε εργαζόμενους.

Πληροφορίες για αιτήσεις στο πρόγραμμα μπορούν να βρεθούν στην ιστοσελίδα: www.teicrete.gr/amsar ή στο email: amsar@staff.teicrete.gr

Καταληκτική ημερομηνία για αιτήσεις μέχρι 09-Ιουνίου 2015

Ημερομηνία: 
06/05/2015