2η θεματική εβδομάδα Erasmus+: Modern Topics on Electronic Engineering

Στα πλαίσια των δράσεων εξωστρέφειας και διεθνοποίησης των σπουδών, το τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Τ.Ε. διοργανώνει τη 2η θεματική εβδομάδα Erasmus+, με τίτλο Modern Topics on Electronic Engineering από τις 25 έως τις 29 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας θα πραγματοποιηθούν διαλέξεις και σεμινάρια από επισκέπτες καθηγητές συνεργαζόμενων ιδρυμάτων από όλη την Ευρώπη και συγκεκριμένα από τα: University of Edinburgh (U.K), Thomas More University College (BE), Vaasa University of Applied Sciences (FI), FH JOANNEUM University of Applied Sciences (AT), LE2I - UMR CNRS (FR), σε θέματα που σχετίζονται άμεσα με την επιστήμη του Ηλεκτρονικού Μηχανικού.

Οι επισκέπτες καθηγητές θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα ιδρύματα τους,  να συναντήσουν τους φοιτητές του τμήματος και να συζητήσουν για πιθανές θέσεις για σπουδές ή/και για πρακτική άσκηση στα ιδρύματα τους. Παράλληλα θα πραγματοποιηθούν συναντήσεις με μέλη Ε. Π του τμήματος αλλά και με μέλη Ε. Π άλλων τμημάτων του ιδρύματος με σκοπό να διερευνηθούν οι δυνατότητες πιθανών συνεργασιών όχι μόνο σε εκπαιδευτικό αλλά και σε ερευνητικό επίπεδο. 

Τα σεμινάρια που θα πραγματοποιηθούν είναι τα ακόλουθα: 1. Workshop on Android Programming (17 θέσεις) 2. Workshop on Altium Designer (12 θέσεις) 3. Workshop on Multicore Programming with OpenCL. (17 θέσεις) 4. Workshop on Xilinx (12 θέσεις)

Το αναλυτικό πρόγραμμα.

Ημερομηνία: 
25/05/2015