Οι περιφερειακές επιπτώσεις της ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας & οι συνέπειες τους

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης, η Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας, η Σχολή Επιστημών Οικονομίας & Δημόσιας Διοίκησης του Παντείου Πανεπιστημίου, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, το ΠΜΣ "Τραπεζική" της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών του ΕΑΠ, το Περιοδικό International Journal of Engineering and Management, το περιοδικό Regional Science Inquiry, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και ο Συνδέσμος Ελλήνων Περιφερειολόγων συνδιοργανώνουν το 19ο Επιστημονικό Συνέδριο του Συνδέσμου Ελλήνων Περιφερειολόγων στη Λαμία στις 12 Μαΐου 2016.

Τίτλος Συνεδρίου: Οι περιφερειακές επιπτώσεις της ύφεσης της Ελληνικής Οικονομίας και οι συνέπειες τους. 

Σκοπός του Συνεδρίου: Η δημοσιονομική και πιστωτική κρίση έπληξε την ελληνική οικονομία το 2009 και την οδήγησε σε μια παρατεταμένη ύφεση. Τα κυριότερα χαρακτηριστικά της είναι η εντυπωσιακή μείωση του παραγόμενου προϊόντος, η ραγδαία μείωση της απασχόλησης και η αύξηση της ανεργίας σε συνδυασμό με τη σταδιακή μείωση των πόρων για δημόσιες επενδύσεις και ενισχύσεις του παραγωγικού περιβάλλοντος.
Την ίδια στιγμή, οι νέοι αναπτυξιακοί άξονες της Πολιτικής Συνοχής 2014-2020, που αποτελεί τη μοναδική πλέον πηγή δημοσίων δαπανών για επενδύσεις στην Ελλάδα, εισάγουν νέες και καινοτόμες πρακτικές στις διαδικασίες περιφερειακής ανάπτυξης, όπως είναι η «κατά τόπους προσέγγιση», η στρατηγική της «έξυπνης εξειδίκευσης» και ο αυξημένος ρόλος της κοινωνικής οικονομίας, ενώ αναδιαμορφώνουν τις επενδυτικές προτεραιότητες, στοχεύοντας κατά
το πλείστον σε πρωτοπόρους βιομηχανικούς τομείς.
Μέσα σ’ αυτό το οικονομικό περιβάλλον, το 19ο Επιστημονικό Συνέδριο του ΣΕΠ θα προσπαθήσει να συμβάλλει στις συζητήσεις για το αποτύπωμα της ύφεσης στις περιφέρειες της χώρας και την ανθεκτικότητα των παραγωγικών συστημάτων τους, τον ρόλο, τις νέες αρμοδιότητες των περιφερειακών θεσμικών οργάνων και την επίδραση της ποιότητάς τους στην οικονομία αλλά και τις νέες προκλήσεις για τις ελληνικές περιφέρειες, όπως υπαγορεύονται από τις Ευρωπαϊκές πολιτικές συνοχής και βιομηχανικής αναγέννησης.

Κεντρικοί θεματικοί άξονες:

  • Περιφερειακοί θεσμοί στην εποχή της ύφεσης
  • Οικονομική ανάλυση: Χωρικές αποτυπώσεις και χωροταξικές προκλήσεις
  • Πολιτικές Συνοχής
  • Η βιομηχανική αναγέννηση στην περιφέρεια

Περίσσοτερες πληροφορίες για το Συνέδριο στο επισυναπτόμενο.

Ημερομηνία: 
18/05/2015
Συνημμένο: