Σειρά Διαλέξεων από Καθηγητές συνεργαζόμενων Ιδρυμάτων εξωτερικού

Στα πλαίσια εξωστρέφειας του ΤΕΙ Κρήτης στο Ηράκλειο, θα δοθούν ενημερωτικές διαλέξεις από επισκέπτες Kαθηγητές συνεργαζόμενων Iδρυμάτων του εξωτερικού από 25-28 Μαΐου 2015.
Οι διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν στα Τμήματα Νοσηλευτικής, Κοινωνικής Εργασίας και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Το πλήρες πρόγραμμα των διαλέξεων παρουσιάζεται παρακάτω. 

Η προσέλευση είναι ελεύθερη για κάθε ενδιαφερόμενο.

Για το Τμήμα Νοσηλευτικής:

Ημερομηνία: 25/5 Ώρα: 14:00-16:00
Τίτλος διάλεξης: “Nursing Management”, Prof. Melita Persolja, Primorska University - Slovenia, Faculty of Health Sciences

Ημερομηνία 27/5 Ώρα 8:00-10:00
Τίτλος διάλεξης: “Management and Organization in Health” Marja-Leena Kauronen, MNSc Project Manager, Kymenlaasko University of Applied Sciences Health Promotion and Rehabilitation Team - Finland

Ημερομηνία 27/5 Ώρα 11:00–12:00
Παρουσίαση της Σχολής Επιστημών Υγείας του Primorska University - Slovenia από τις κ.κ. Andreja Brecelj, Erasmus Mobility Coordinator και Melita Persolja, Nursing Professor

Για το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας:

Ημερομηνία 26/5 Ώρα 12:00-14:00
Τίτλος διάλεξης: “Psychological Aspects of Disability and Inclusion in the Context of Polish Transformation” Dr. Patrick Stecz, Medicine University of Lodz - Poland

Για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ηράκλειο):

Ημερομηνία: 26/5 Ώρα 13:00-15:00
Τίτλος διάλεξης: “Activity on Corporate Social Responsibility”, Dr Tunde Csapone Risko, University of Debresen, Institute of Marketing and Commerce - Hungary  (Αίθουσα 201)

Ημερομηνία: 27/5 Ώρα 13:00-15:00
Διάλεξη από την Dr Tunde Csapone Risko, University of Debresen, Institute of Marketing and Commerce - Hungary  σχετικά με την ερευνητική δραστηριότητα του Institute of Marketing and Trade (Αίθουσα 202)

Ημερομηνία: 27/5 Ώρα: 15:00-17:00
Τίτλος διάλεξης: “Human Resources Management”, Dr Hana Stojanova, Mendel University, Faculty of Management – Czech Republic (Αίθουσα 202)

Ημερομηνία: 28/5 Ώρα: 13:00-15:00
Τίτλος διάλεξης: “Application of Quality in Tourism for Disable People”, Dr Hana Stojanova, Mendel University, Faculty of Management – Czech Republic (Αίθουσα 201)

Ημερομηνία: 
22/05/2015