Προστασία των Υδάτινων Πόρων Δήμου Αποκορώνου από το ΤΕΙ Κρήτης

Ο Δήμος Αποκορώνου, έπειτα και από την 164/2015 σχετική απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, υπέγραψε προγραμματική σύμβαση με το ΤΕΙ Κρήτης και ειδικότερα με τον Καθηγητή κ. Σταυρουλάκη Γεώργιο, Επιστημονικό Υπεύθυνο του Εργαστηρίου Ελέγχου Ποιότητας Υδατικών & Εδαφικών Πόρων. Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προστασία των Υδατικών Πόρων του Αποκόρωνα.

Με την σύμβαση αυτή ο Δήμος Αποκορώνου στοχεύει: στην ενδυνάμωση των συνεργασιών με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα και στην αξιοποίηση των υπαρχουσών επιστημονικών γνώσεων προς όφελος της ανάπτυξης του Δήμου, στην εναρμόνιση με τις υποχρεώσεις που προβλέπονται από τη κείμενη νομοθεσία σχετικά με την παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων ύδρευσης, στην συστηματική συγκέντρωση τακτικών και ολοκληρωμένων δεδομένων για την μεταβολή των ποιοτικών χαρακτηριστικών όλων των πηγών και γεωτρήσεων που εντάσσονται στο δημοτικό δίκτυο ύδρευσης, στον συστηματικό έλεγχο του δημοτικού δικτύου ύδρευσης με μετρήσεις στα κατάλληλα σημεία του δικτύου.

Η σύμβαση θα περιλαμβάνει την αξιολόγηση της υφιστάμενης ποιοτικής κατάστασης των υδατικών πόρων του Δήμου και την τακτική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού του δημοτικού δικτύου.

«Πρόκειται για μια πολύ σημαντική συνεργασία για τον δήμο Αποκορώνου, η οποία εντάσσεται στα πλαίσια ενός ευρύτερου υλοποιούμενου σχεδιασμού που αφορά τους υδάτινους πόρους. Πέρα από την εξασφάλιση των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού για τις ανάγκες του δήμου, κυρίαρχος στόχος είναι και η ποιοτική παρακολούθησή τους για την προστασία της δημόσιας υγείας και του περιβάλλοντος, όπως ο νόμος και το δημόσιο συμφέρον ορίζει» επισημαίνει ο δήμαρχος της περιοχής Χαρ. Κουκιανάκης.

Πηγή

Ημερομηνία: 
22/06/2015