Φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης διαχειρίζονται επιπτώσεις ανθρωπιστικής κρίσης

Σε συνέχεια της επιτυχημένης συμμετοχής τους στην προσομοίωση (simulation game): "Joint Effort 2015 - Κοινή Προσπάθεια 2015". Οι φοιτητές του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης έλαβαν μέρος στο simulation game με τίτλο "Globe 2015", το οποίο πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο στο Mannheim της Γερμανίας και θεωρείται ως το πρώτο βήμα για εφαρμογή πρακτικών σε χώρες με χαμηλό επίπεδο ανάπτυξης. 

Στο δεύτερο simulation game, η ομάδα των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ Κρήτης αποτελούμενη από τη Μαρία Αεράκη και το Φάνη- Ιωάννη Γλαρέντζο, με τη βοήθεια του Florian Reusner (φοιτητή του OTH-Regensburg, ο οποίος πραγματοποιεί την πρακτική του στο τμήμα Διοίκησης του  ΤΕΙ Κρήτης), κλήθηκε να συνεργαστεί με φοιτητές από τα Πανεπιστήμια: OTH-Regensburg και Federal University of Applied Administrative Sciences (Mannheim), ώστε να αντιμετωπίσουν μία ανθρωπιστική κρίση ως εκπρόσωποι των Ηνωμένων Εθνών στην Κρήτη.

Θέμα του Σεναρίου: Αντιμετώπιση ανθρωπιστικής κρίσης - Μεγάλο κύμα μεταναστών από το Αφγανιστάν στην Κρήτη.

Ο ρόλος των φοιτητών ήταν να εξετάσουν τις δυσκολίες που θα αντιμετώπιζαν οι ντόπιοι αλλά και οι μετανάστες κατά την άφιξη/παραμονή τους και πιο συγκεκριμένα να προβούν στην συγκέντρωση ποσοτικών και ποιοτικών πληροφοριών όπως ο αριθμός μεταναστών, η κάλυψη βασικών αναγκών τους, ενσωμάτωση τους στην κοινωνία κλπ.

Οι φοιτητές χωρισμένοι σε δύο ομάδες, έλαβαν τις ίδιες ερωτήσεις επιδιώκοντας να εξετάσουν πόσο συνεπείς θα ήταν οι ομάδες στις υποχρεώσεις τους, πως θα αντιμετώπιζαν άτομα που σε υψηλότερη θέση από εκείνους κλπ.

Η ομάδα φοιτητών από το ΤΕΙ Κρήτης ήταν επικεφαλής συντονισμού και κατεύθυνσης των υπολοίπων. Οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο του Regensburg έπρεπε να τους ενημερώνουν για την υφιστάμενη κατάσταση και την εξέλιξη της. Έτσι, η ελληνική ομάδα είχε αναλάβει τον έλεγχο της ομαδικής συνεργασίας, της ποιότητας των κινήσεων και των αποτελεσμάτων της.

 Η πρόσφατη αυτή προσομοίωση στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία και στα τρία σημεία υλοποίησης του (Mannheim, Regensburg και Κρήτη) και αποτέλεσε την πρώτη διεθνή Globe προσομοίωση με εξαιρετικά σχόλια από όλους τους συμμετέχοντες.

Σύμφωνα με τους φοιτητές του ΤΕΙ Κρήτης, το δεύτερο simulation game ήταν διαφορετικό από το πρώτο, καθώς είχαν διαφορετικό ρόλο και έπρεπε να συνεργαστούν με διαφορετικά άτομα, ώστε να επιτευχθεί ο τελικός στόχος. Κατάφεραν να διαχειριστούν κρίσεις εντός ομάδας και να αντιδράσουν κάτω από αληθοφανείς συνθήκες ανθρωπιστικής κρίσης.

Οι Υπεύθυνοι Καθηγητές ήταν ο Δρ. Γεώργιος Ξανθός (ΤΕΙ Κρήτης) και ο Dr. Markus Bresinsky (OTH Regensburg).

Ημερομηνία: 
10/07/2015