Παραγωγή Λιπασμάτων & Βιοκαυσίμων από Υπολείμματα Ελαιοτριβείων

Εσπερίδα: «Παραγωγή Οργανικών Λιπασμάτων & Βιοκαυσίμων από τα Απόβλητα Ελαιοτριβείων – Fertenergy» την Παρασκευή 24 Ιουλίου 2015 στο Επιμελητήριο Ηρακλείου (Κορωναίου 9, Ηράκλειο Κρήτης).

Στόχος του έργου "Fertenergy" είναι να δοκιμαστεί και να αξιολογηθεί μια διαδικασία για παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, για τα οποία πρώτη ύλη τυγχάνει να είναι τα υπολείμματα μιας άλλης παραγωγικής διαδικασίας. 

Ειδικότεροι στόχοι:

- Εκτίμηση της πραγματικής δυνατότητας μιας μονάδας ηλιακής ξήρανσης, συγκεκριμένων διαστάσεων, να συμπυκνώνει τα θρεπτικά στοιχεία που βρίσκονται στα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων (κατσίγαρος) μέσα από την εξάτμιση του νερού στα οποία είναι διαλυμένα. 

- Διερεύνηση της τύχης των φαινολών που βρίσκονται στον κατσίγαρο, κατά τις διαδικασίες της ηλιακής ξήρανσης και στη συνέχεια της κομποστοποίησης. 

Επισυνάπτεται το φυλλάδιο του έργου "Fertenergy" και το πρόγραμμα της εσπερίδας. 

Ημερομηνία: 
23/07/2015
Συνημμένο: