Σεμινάριο: "Introduction to MATLAB in Geosciences. Part I"

Στο πλαίσιο του ερευνητικού έργου «ΘΑΛΗΣ – Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗΣ - Ενοποιημένη Προσέγγιση στην ερμηνεία της σεισμικότητας με τη συνδυασμένη χρήση Εργαστηριακών Πειραμάτων θραύσης και καινοτόμων μεθοδολογιών επεξεργασίας σεισμολογικών δεδομένων & Στατιστικής Φυσικής- Εφαρμογή στο γεωδυναμικό σύστημα του Ελληνικού Τόξου (SEISMO FEAR HELLARC)  και κωδικό MIS 380208» θα διεξαχθεί σεμινάριο για προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές  με  τίτλο:

"Introduction to MATLAB in Geosciences. Part I",  από το μεταδιδακτορικό Ερευνητή Δρ. Γ. Μηναδάκη.

Τόπος διεξαγωγής: Αίθουσα GIS, Νέο κτήριο Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών, ΤΕΙ Κρήτης (Χανιά)

Ημέρες διεξαγωγής: Πέμπτη 30/7, Παρασκευή 31/7, Δευτέρα 3/8 και Τρίτη 4/8, 

Ώρες: 2.30-4.30

Ημερομηνία: 
29/07/2015