Μελέτη: «Απορρόφηση Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης 2010-2013»

Η μελέτη «Απορρόφηση Αποφοίτων ΤΕΙ Κρήτης 2010-2013» αποσκοπεί να καταγράψει πολύτιμες πληροφορίες για το ΤΕΙ Κρήτης, ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω το Ίδρυμα στην αγορά εργασίας.

Γι’ αυτό το λόγο, η αφιέρωση λίγου χρόνου σας για τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου αποτελεί πολύτιμη συμβολή για την έρευνα.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο παρακάτω ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://goo.gl/yXHt6u

Ημερομηνία: 
20/08/2015