2810 379200 - Τηλεφωνικό Κέντρο ενημέρωσης

Στο ΤΕΙ Κρήτης λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο ενημέρωσης.

Καλώντας τον αριθμό 2810379200 έχετε τη δυνατότητα να ενημερωθείτε για τα παρακάτω.

Για να συνδεθείτε με:

τη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας πατήστε 1

 • Για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Ηράκλειο πατήστε 1
 • Για το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άγιος Νικόλαος πατήστε 2
 • Για το Τμήμα Εμπορίας και Διαφήμισης πατήστε 3
 • Για το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοικονομικής πατήστε 4
 • Για την Γραμματεία της Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας πατήστε 5

τη Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας πατήστε 2

 • Για το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας πατήστε 1
 • Για το Τμήμα Νοσηλευτικής πατήστε 2
 • Για την Γραμματεία της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας πατήστε 3

τη Σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών στα Χανιά πατήστε 3

 • Για το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών πατήστε 1
 • Για το Τμήμα Μηχανικών Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής πατήστε 2
 • Για το Τμήμα Μηχανικών Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος πατήστε 3
 • Για την Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών πατήστε 4

τη Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας & Τεχνολογίας Τροφίμων  πατήστε 4

 • Για το Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας πατήστε 1
 • Για το Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων πατήστε 2
 • Για την Γραμματεία της Σχολής Εφαρμοσμένων Επιστημών πατήστε 3

τη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών πατήστε 5

 • Για το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών πατήστε 1
 • Για το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής πατήστε 2
 • Για το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών πατήστε 3
 • Για το Τμήμα Πολιτικών Δομικών Έργων πατήστε 4
 • Για την Γραμματεία της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών πατήστε 5

τη Διοίκηση του ΤΕΙ Κρήτης πατήστε 6

 • Για την Γραμματεία της Διοίκησης πατήστε 1 
 • Για το Τμήμα Πρωτοκόλλου  πατήστε 2

τις Δομές και Υπηρεσίες του ΤΕΙ Κρήτης  πατήστε 7

 • Για το Γραφείο Φοιτητικής Μέριμνας πατήστε 1
 • Για το Γραφείο Διασύνδεσης πατήστε 2
 • Για το Γραφείο  Διεθνών Σχέσεων πατήστε 3
 • Για το  Γραφείο Πρακτικής  Άσκησης  πατήστε 4
 • Για το Κεντρική Βιβλιοθήκη πατήστε 5
 • Για το Ιατρείο πατήστε 6
 • Για το Κέντρο Συμβουλευτικής Ψυχοκοινωνικής Στήριξης πατήστε7  

 

Ημερομηνία: 
01/09/2016