Σεμινάριο εκμάθησης βιβλιογραφικών Αναφορών/παραπομπών

Σκοπός του σεμιναρίου: Ένα από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές στην συγγραφή  των πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών τους  είναι η ανάγνωση και σύνταξη της βιβλιογραφίας.

Η εκμάθηση συγγραφής  βιβλιογραφικών αναφορών/παραπομπών είναι σημαντική γιατί :

  1. Αποφεύγεται η λογοκλοπή
  2. Ο αναγνώστης είναι σε θέση να επιβεβαιώνει τις παραπομπές και τις αντίστοιχες πληροφορίες που δόθηκαν εντός του κειμένου
  3. Ο αναγνώστης είναι σε θέση  να εντοπίζει την πηγή μόνος του, να την μελετά διεξοδικότερα, εφόσον το επιθυμεί

Σε ποιους απευθύνεται: Το σεμινάριο απευθύνεται σε όλους τους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που θέλουν να διαβάζουν και να συντάσσουν σωστά την βιβλιογραφία που χρησιμοποιούν.

Περιεχόμενο σεμιναρίου: Τα  πρότυπα που θα παρουσιαστούν είναι το σύστημα  APA (American Psychological Association) Style/ και το σύστημα Harvard.

Εκπαιδευτικές Τεχνικές: Εισήγηση/παρουσίαση/ πρακτική άσκηση.

Τόπος- χρόνος διεξαγωγής: Το σεμινάριο θα έχει διάρκεια μίας ώρας και θα παρέχεται στο χώρο της βιβλιοθήκης κάθε Τρίτη στις 13:00μμ.

Ημερομηνία έναρξη των σεμιναρίων: Τρίτη 6 Οκτωβρίου 2015

Δηλώστε συμμετοχή στην λίστα που υπάρχει στην υποδοχή της βιβλιοθήκης, είτε ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: nikit@staff.teicrete.gr

 

Ημερομηνία: 
22/09/2015