Διαδικασία & δικαιολογητικά αιτήσεων Σίτισης και Στέγασης

Ενημερώνουμε τους πρωτοετείς φοιτητές του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Κρήτης ότι η διαδικασία κατάθεσης των αιτήσεων και των δικαιολογητικών για παροχή στέγασης και σίτισης, ΑΛΛΑΞΕ και θα πραγματοποιείται ως εξής:

ΒΗΜΑ 1ο:

Έκδοση του Φοιτητικού Πάσου. Η έκδοση είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προχωρήσετε σε αιτήσεις για παροχή ΣΙΤΙΣΗΣ και ΣΤΕΓΑΣΗΣ στις Εστίες του Ιδρύματος. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, έχετε στην διάθεση σας το έντυπο με το Barcode του ΠΑΣΟ σας.

ΒΗΜΑ 2ο:
Ηλεκτρονική αίτηση για Σίτιση και Στέγαση. Ο φοιτητής επισκέπτεται την νέα εφαρμογή στο https://secretariat.teicrete.gr/, εκεί αφού συνδεθείτε, επιλέγετε Αιτήσεις και μετά αίτηση σίτισης ή στέγασης, στις οποίες χρειάζεστε το κωδικό - Barcode της φοιτητικής ταυτότητας – ΠΑΣΟ. Στη συνέχεια, ο φοιτητής συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση – φόρμα με τα ατομικά, οικονομικά και κοινωνικά του στοιχεία,στα αντίστοιχα πεδία. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν από όλους τους υποψήφιους για παροχή ΣΙΤΙΣΗΣ και ΣΤΕΓΑΣΗΣ στις Εστίες του Ιδρύματος.

ΒΗΜΑ 3ο:
Κατάθεση έντυπων αιτήσεων – δικαιολογητικών*. Για να ολοκληρωθεί η αίτηση του φοιτητή για ΣΙΤΙΣΗ και ΣΤΕΓΑΣΗ πρέπει,εφόσον έχει κάνει τις ηλεκτρονικές αιτήσεις, να καταθέσει τα απαιτούμενα έντυπα – δικαιολογητικά που θα συνοδεύουν την κάθε αίτηση ξεχωριστά για τις παροχές που επιθυμεί. Στη συνέχεια γίνεται έλεγχος των ηλεκτρονικών αιτήσεων,λαμβάνοντας  υπόψη τα δικαιολογητικά που υποβλήθηκαν ηλεκτρονικά και έντυπα στο τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας. 

ΒΗΜΑ 4ο:
Τέλος, ανακοινώνονται τα αποτελέσματα.

Οι δικαιούχοι τις δωρεάν ΣΙΤΙΣΗΣ, παλαιοί και νέοι φοιτητές, χρησιμοποιούν πλέον την Φοιτητική τους ταυτότητα – ΠΑΣΟ όταν επισκέπτονται το εστιατόριο.

Η διαδικασία ηλεκτρονικών αιτήσεων θα ξεκινήσει την Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου και θα ολοκληρωθεί την Κυριακή 04/10/2015, δηλαδή μερικές μέρες αργότερα από την λήξη των εγγραφών που είναι 29/09/ 2015 προκειμένου να προλάβουν και οι τελευταίοι φοιτητές να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. 

Με ποιο τρόπο υποβάλλονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (ΒΗΜΑ 3ο)

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων, ο φοιτητής μπορεί να καταθέτει τα δικαιολογητικά των αιτήσεων:

α) Ηλεκτρονικά. Στην εφαρμογή των ηλεκτρονικών αιτήσεων θα υπάρχει δυνατότητα επισύναψης δικαιολογητικών σε μορφή ψηφιοποιημένων αρχείων.

β) Αυτοπροσώπως. Κατατίθενται ξεχωριστά δικαιολογητικά για στέγαση και σίτιση καθημερινά, 10:00 – 13:00 στα γραφεία του Τμήματος Φοιτητικής Μέριμνας.

γ) Ταχυδρομικώς. Οι υποψήφιοι συγκεντρώνουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (σε απλές φωτοτυπίες) και τα αποστέλλουν ταχυδρομικά μέχρι και 02/10/2015 (λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία που αναγράφεται στη σφραγίδα ταχυδρομείου), στη διεύθυνση: ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ, ΤΜΗΜΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ, Τ.Κ.71410, ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ. Οι υποψήφιοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν ιδιωτικό ταχυδρομείο, εάν το επιθυμούν, αρκεί να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους στην εταιρεία επιλογής τους έως τις 02/10/2015.

*Επισυνάπτονται τα δικαιολογητικά στέγασης και σίτισης.

Ημερομηνία: 
29/09/2015