Ημερίδα για τις τεχνολογίες μονωτήρων σε υπαίθρια δίκτυα

Στις 16 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 10:00-13:00 θα υλοποιηθεί ημερίδα στο αμφιθέατρο του κλειστού γυμναστηρίου Καραναστάση του ΤΕΙ Κρήτης, σχετική με τα αποτελέσματα του έργου “Διερεύνηση της συμπεριφοράς συνθετικών/πολυμερικών μονωτήρων/υλικών σε εφαρμογές υπαίθριων εγκαταστάσεων υψηλών τάσεων και ανάπτυξη διαγνωστικής τεχνικής για την εξ αποστάσεως και σε πραγματικό χρόνο αξιολόγηση της λειτουργικότητάς τους”, το οποίο υλοποιείται από κοινού από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΤΕΙ Κρήτης, το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του ΙΤΕ, τον ΔΕΔΔΗΕ και την ENTEC, στο πλαίσιο της Δράσης εθνικής εμβέλειας «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 2011: Συμπράξεις παραγωγικών και ερευνητικών φορέων σε εστιασμένους ερευνητικούς και τεχνολογικούς τομείς» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ). 

Στόχος της εκδήλωσης είναι η ενημέρωση για τις τεχνολογίες των μονωτήρων σε υπαίθρια δίκτυα υψηλής τάσης, τις μεθόδους ελέγχου της λειτουργικότητας αυτών και η παρουσίαση των αποτελεσμάτων της συνεργατικής έρευνας, που διενεργείται στο πλαίσιο του έργου «POLYDIAGNO», με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμου τεχνικής λέιζερ για την εξ αποστάσεως μελέτη συνθετικών μονωτήρων σε συνθήκες πεδίου.

Η παρακολούθηση είναι ελεύθερη.

Επισυνάπτεται η πρόσκληση και το πρόγραμμα της ημερίδας.

Ημερομηνία: 
14/10/2015
Συνημμένο: