Βραβεία Φοιτητικού διαγωνισμού Καινοτομικών ιδεών & Επιχ. σχεδίων

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η απονομή των βραβείων και επαίνων του 3ου φοιτητικού διαγωνισμού καινοτομικών ιδεών και επιχειρηματικών σχεδίων την Παρασκευή 16.10.2015 στην αίθουσα σεμιναρίων της ΣΔΟ/ΤΕΙ Κρήτης. Η καθιέρωση των φοιτητικών διαγωνισμών αυτού του είδους αποτελεί κοινή πρωτοβουλία της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ), καθώς και της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ) του ΤΕΙ Κρήτης, μόλις τα τελευταία χρόνια. Βασικός σκοπός αυτής της δράσης είναι η ενθάρρυνση και η εμπέδωση στους φοιτητές του Ιδρύματος πνεύματος και κουλτούρας καινοτόμου επιχειρηματικότητας.

Στην εκδήλωση απεύθυναν χαιρετισμό  από    πλευράς της Διοίκησης του Ιδρύματος, ο Μανόλης Τσικνάκης, Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης, Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ιδρύματος και Πρόεδρος της Επιτροπής Ερευνών, και ο Ιωάννης Κοπανάκης, Αν. Καθηγητής του ΤΕΙ Κρήτης και Αναπληρωτής Πρόεδρος του Ιδρύματος.

Η έναρξη και το κλείσιμο της εκδήλωσης έγιναν από τον Ανδρέα Αναστασάκη, Καθηγητή Εφαρμογών του ΤΕΙ Κρήτης και Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΜΟΚΕ ΤΕΙ Κρήτης. 

Η αίθουσα ήταν κατάμεστη τόσο από φοιτητές του Ιδρύματος, όσο και από οικείους των βραβευμένων φοιτητών. Η επιτυχής υλοποίηση των φοιτητικών διαγωνισμών και η θετική ανταπόκριση φοιτητών του ιδρύματος στις προσκλήσεις συμμετοχής σε αυτούς, αποτελεί τον ουσιαστικό λόγο για τη μόνιμη θεσμοθέτηση τους. Θεωρούμε ότι θα αποτελέσουν βασικό στοιχείο των δράσεων καινοτόμου επιχειρηματικότητας καi αξιοποίησης  των  ώριμων ερευνητικών  αποτελεσμάτων  του  Ιδρύματος  τη  νέα  προγραμματική περίοδο, μέσα από την αναβάθμιση και διεύρυνση των αντίστοιχων δομών του.

Τα   τρία   πρώτα  βραβεία   που  απονεμήθηκαν  στις      καινοτόμες  επιχειρηματικές   ιδέες των συμμετεχόντων φοιτητών στο διαγωνισμό, ήταν τα ακόλουθα:

1o Βραβείο: Μobile application "Kouzina" (Γιώργιος- Βάιος Γεωργίου, Μαρία Πήλου)

2ο Βραβείο: "Protect Your Health" (Μαρία Μοίρα, Μελπομένη Μπουραντά)

3ο Βραβείο: "Milk Expert" (Μαρία Καλογεράκη, Αλέξανδρος - Ιάσωνας Χρυσουλάκης).

Εκτός από τα παραπάνω βραβεία, απονεμήθηκαν έπαινοι στις υπόλοιπες ομάδες φοιτητών που συμμετείχαν στο διαγωνισμό και διακρίθηκαν. Μετά από την απονομή των βραβείων και επαίνων ακολούθησε η παρουσίαση των τριών πρώτων βραβευθέντων καινοτομικών ιδεών.

Επισυνάπτεται ενημερωτικό σημείωμα του Επιστημονικό Υπεύθυνο της ΜΟΚΕ ΤΕΙ Κρήτης, κ. Αναστασάκη. 

Ημερομηνία: 
23/10/2015