Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για θέσεις αμοιβόμενων φοιτητών στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων

Πληροφορίες για τις θέσεις αμοιβόμενων φοιτητών στο Τμήμα Τεχνολόγων Γεωπόνων καθώς και για τα κριτήρια επιλογής μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω συνημμένο αρχείο.

Ημερομηνία: 
29/10/2015